Bokslutskommuniké 2016: Stark avslutning på året

Det är glädjande att konstatera att vi fick en stark avslutning på 2016. Under fjärde kvartalet 2016 ökade omsättningen med 5,9 procent jämfört med samma period 2015 och uppgick till 118,4 MSEK….

Läs mer

Finansiella nyheter

Se alla

Rapporter

Se alla

Finansiell kalender

  • Årsredovisning 2016, 31 mars 2017
  • Delårsrapport jan-mar: 2 maj 2017
  • Årsstämma: 2 maj 2017
  • Delårsrapport jan-jun: 22 aug 2017
  • Delårsrapport jan-sept: 26 okt 2017
  • Bokslutskommuniké 2017: 14 feb 2018

Se alla

Prenumerera