Kunduppdrag SAP

Nöjda kunder

100% av våra kunder säger att de kan rekommendera oss till andra

bild

Ny säljstödsprocess (SAP CRM 2007)

En kund inom processindustrin utvärderade ett införande av ett centraliserat säljstödssystem. Kundens säljbolag runt om i världen arbetade på skilda sätt med lokala processer och system.

Utan tydliga och standardiserade säljprocesser och ett gemensamt CRM system så fanns det ingen möjlighet att få en överblick och på ett effektivt sätt använda värdefull kundinformation. Kunden ställdes inför ett antal centrala frågor:

  • Hur skall globala säljprocesser införas?
  • Organisatorisk påverkan av att centralisera kundhanteringen?
  • Hantering av lokala krav?
  • Hur påverkas eftermarknad och kundservice?

Vi hjälpte kunden att designa och införa en lösning som passade in i det befintliga landskapet och samtidigt erbjöd flexibilitet för att kunna hantera framtida krav. Viktiga områden var användarvänlighet och ett attraktivt användargränssnitt, transparens inom och mellan processer samt möjlighet att samla all information på ett ställe. Som en central del i detta valdes att införa SAP CRM2007 med WebClient User Interface.

En viktig fråga var hanteringen av master data. För att lyckas med projektet så skapades en lösning som baserade sig på att Business Partners i SAP CRM blev master för kunddata inom företaget. Integration till SAP ERP samt integration till andra icke-SAP system inklusive externa rapporteringssystem innefattades i lösningen.

Konsolidering till ett centralt system innebar att nya processer måste etableras och införas. Våra konsulter tillhandhöll bred kunskap inom såväl systemimplementation som förändringsarbete.