SAP

Markus Johansson

Avega

Affärssystem

Markus Johansson
08-407 66 38

Duet Enterprise-uppdrag för Sandvik

Avega Group bidrog med specialistkompetens vid införandet av Microsofts och SAP:s gemensamma lösning.

Kunduppdrag SAP

Här hittar du fler av Avega Groups tidigare uppdrag inom SAP

Inom SAP hjälper vi kunder att effektivisera sin verksamhet samt att skapa differentierande och värdeskapande processer. Detta uppnås genom våra seniora konsulter som tillsammans med våra kunder skapar effektiva och flexibla SAP-lösningar. Vi har djup kompetens inom SAP:s applikationer och teknik och har även omfattande kunskap om hur SAP-lösningar samverkar med kundens övriga IT-landskap och arkitektur. Vi erbjuder marknadens ledande SAP-kompetens inom arkitektur, rådgivning och upphandlingsstöd, strategier och produktutvärdering, projektledning och implementering av SAP:s plattform och lösningar.