Business Intelligence

Business Intelligence – från data till beslutsstöd

I takt med att allt mer data blir tillgänglig ökar kraven på att hantera och analysera den för att skapa beslutsunderlag. Avega har specialistkompetens och erfarenhet som krävs för att ta fram lösningar för hantering av all data, omvandlad till lättförståelig och tillgänglig information, för att kunna ta bättre beslut.

Verksamhetsstyrning och beslutsstöd

Vårt erbjudande inom Business Intelligence är inriktat på verksamhetsstyrning och beslutsstöd genom system för planering, uppföljning och analys av verksamhetsinformation. Tjänsterna omfattar bland annat rådgivning, utredningar, implementation och stöd för etablering av effektiv BI Governance.

Vi realiserar lösningar baserade på både traditionella datalager och verktyg för styrkort, analys och rapportering samt lösningar inom Big Data och avancerad (prediktiv respektive preskriptiv) analys. Syftet är att tillhandahålla relevanta beslutsunderlag och frigöra tid så att kunden kan fokusera på sin affär.

Brett spann av specialistkompetenser inom BI

Avega Group har erfarna konsulter inom de flesta roller inom Business Intelligence.

Exempel på specialistkompetenser:

• DW-arkitekt
• DW/ETL-utvecklare
• BI-projektledare
• Kravanalytiker
• BI-verksamhetsansvariga

Vill du jobba hos oss med Business Intelligence

Att jobba hos Avega