Krav- och testprocesser

Verksamhetsanalys och kravhantering, testautomation och testledning

Vi på Avega Group är seniora specialister inom kravhantering och test. Vårt arbete tar utgångspunkt i kundens specifika behov och ambitionsnivå för att lägga fokus på affärsnytta, kommunikation och kvalitet. Ett av våra mål är att hjälpa er minska gapet mellan IT och verksamheten – och glappet inom organisationen på förväntad leverans mot vad som faktiskt levereras.

Exempel på utmaningar vi kan lösa inom kravhantering:

 • Har ni svårt leverera krav i tillräckligt snabb takt för att möta behoven hos en agil leveransorganisation/IT? Vill du veta mer om agil kravhantering?
 • Har ni svårt att hålla ihop kravbilden när projektet skär genom hela er organisation som t.ex. ett nytt regelverk? Vill du veta mer om koncernövergripande kravhantering?
 • Har ni fått revisionsanmärkningar på grund av bristfällig dokumentation av era processer? Vill du veta mer om processkartläggning?

Exempel på utmaningar vi kan lösa inom test:

 • Vill ni börja leverera funktionalitet oftare (Continuous Delivery) men saknar tryggheten i en effektiv testprocess? Vill du veta mer om testautomatisering?
 • Har ni komplexa testmiljöer och problem att nyttja dessa på ett kostnadseffektivt sätt? Vill du veta mer om hantering av komplexa testmiljöer?
 • Har ni problem med ökande antal buggar och supportärenden? Vill du veta mer om strukturerad testledning?

Vi erbjuder specialister inom:

 • Coachning inom krav- och testmetodik, lean/agile
 • Business Analysis (Utredning, modellering och workshopsledning)
 • Kravhantering (funktionella och icke funktionella krav)
 • Testledning och koordinering (system-, integrations- och acceptanstest)
 • Testdata och testmiljöer
 • Coaching inom testautomatisering
 • Verksamhetsarkitektur (verksamhets-, process- och informationsmodellering)

Exempel på metoder vi behärskar:

 • Scoping for Success/Discover to Deliver
 • SAFe/Agile/Scrum/Kanban/Lean
 • Specification by Example
 • RUP/UML
 • REQB/ISTQB/CBAP

Exempel på verktyg vi använder:

 • JIRA, TFS, ReQtest
 • QC/ALM
 • Aris
 • Sparx EA
 • Visio

Vill du jobba hos oss med Krav- och testprocesser

Att jobba hos Avega