Vi bidrar till ett hållbart, modernt samhälle Samhällsnytta

Vi bidrar till ett hållbart, modernt samhälle

De tjänster, produkter och affärsmodeller vi skapar genom att realisera digitaliseringens möjligheter skapar samhällsnytta. I linje med detta är samhällsengagemang och delaktighet en del av kulturen.

Vi har en uttalad ambition att bidra till ett bättre samhälle. Delaktighet – att tillsammans skapa det företag vi vill jobba på – är en del av vår kultur. Därför kallar vi vårt arbete inom socialt ansvarstagande, CSR, Participate.

Participate bygger på medarbetarnas delaktighet. Initiativ som genomförs kommer från medarbetarna och bygger på personligt engagemang och samhällsintresse.

Organisationer och initiativ vi stöttar:

  • CoderDojo
  • Korta Vägen
  • UNHCR
  • Clowner utan gränser
  • Rädda barnen
  • Min stora dag

 

msd-silverva%cc%88n-2016    raddabarnen_banner_120x240_sv_2017   logo