Värderingar enar företaget Våra värderingar

Värderingar enar företaget

Våra värderingar är vår kulturella värdegrund. Den vilar på orden kraft, medmänsklighet och professionalism.

Kraft

Våra medarbetare har vilja och drivkraft att utveckla sig själva och sin omgivning.

Medmänsklighet

Vår företagskultur präglas av ärlighet, öppenhet, gemenskap och omtanke.

Professionalism

Vi gör bara det vi är riktigt bra på inom utvalda specialistområden.

propeller-med-gra-bakgrund    avega_sardinien_-2015Medmänsklighet – det vinnande bidraget i en teamaktivitet som gick ut på att illustrera en värdering.

Delaktighet – en del av kulturen

Delaktighet är en viktig del av Avegas kultur. Tillsammans bygger vi det företag vi vill jobba på. Många av de initiativ som finns på Avega bygger på engagemang och delaktighet från våra medarbetare. Våra olika forum syftar till att skapa nätverk internt, få utbyte av varandra och ha roligt tillsammans.

Activate

Activate är medarbetarens forum för att umgås tillsammans utifrån olika intresseområden, till exempel löpning, yoga och andra sporter, men även andra aktiviteter som till exempel foto, konst och brädspel.

Inspirate

Inspirate är Avega Groups professionella kvinnliga nätverk. Syftet med nätverket är att lära känna varandra, inspireras och utbyta erfarenheter samt att därigenom bredda medarbetarens nätverk inom Avega Group.

Participate

Participate är Avega Groups samlade initiativ inom socialt ansvarstagande – CSR. Initiativ som genomförs kommer från medarbetarna och bygger på personligt engagemang och samhällsintresse.