Därför kräver molnlösningar ett agilt förhållningssätt

Digital Transformation | Cecilia Bergman

Därför kräver molnlösningar ett agilt förhållningssätt

Molnlösningar skapar nya möjligheter och sparar pengar för både större och mindre organisationer. Här finns utrymme för massvis med data, kontinuerliga uppdateringar och löften om slimmade IT-grupperingar. Men dessa nya möjligheter har ett pris: man måste våga släppa taget om gamla metoder, förändra beslutsprocesser och kasta sig ut utan att ha full kontroll över slutresultatet.

Just detta att kasta sig ut, utan att ha full kontroll, är svårt. Man vill veta vad man får innan man formulerat vad som behövs. I realiteten innebär det att man vill att någon annan ska berätta vad man behöver, hur jobbet ska göras och hur det ska struktureras. Men att låta någon annan lösa ens utmaningar är näst intill omöjligt.

Här är det istället viktigt att verksamheten tar sitt ansvar och inte förväntar sig att IT ska fixa allt. Syftet med lösningen måste alltid vara klart och tydligt! Här gäller det att verksamheten funderar på hur den vill nyttja de nya tekniska möjligheterna så att de på bästa sätt stöttar det dagliga arbetet.

Här gäller det att förstå att det inte går att dag ett veta exakt hur man vill arbeta i framtiden. Därför bör man omfamna ett agilt förhållningssätt.

Fördelar med agila metoder

Agil betyder rörlig. I praktiken innebär det att en teknisk lösning testas innan den är klar och att man utvärderar hur det fungerar och sedan kommer med ytterligare önskemål eller justeringar. På så sätt är det möjligt att tidigt fånga vad användarna känner fungerar och inte. Det innebär att fokus ligger på användarnas behov och inte tekniska finesser.

Med agila metoder får man även bättre koll på effekten. Baksidan är att det inte från början är klart exakt hur allt kommer att fungera. Risken är att användare får lära om när nya behov blir fokus. Det är också svårt att beräkna kostnaden lika exakt som om man använder mer traditionella vattenfallsmetoder. Men det kan lika gärna bli billigare som dyrare eftersom man kan avbryta när det fungerar ”good enough”.

Molnlösningar kräver förändringsbenägna medarbetare

Det är självklart möjligt att vara agil även utan molnlösningar. Det agila manifestet som definierar de agila principerna skrevs redan 2001. Enligt min mening är det dock nästintill omöjligt att framgångsrikt förlita sig på molnlösningar om man inte har ett agilt förhållningssätt.

Varför då? Jo, för att moln ägs av leverantören. Det är inte företaget själv som ansvarar för uppdateringar och förbättringar. Det är inte IT som bestämmer och planerar när nya releaser kommer. Det gör molnleverantören. Och ofta är det svårt att stänga av nya funktioner. De når användarna oavsett om företaget vill eller inte. Det man vinner i snabba förbättringar förlorar man i kontroll.

Därför krävs ett agilt förhållningssätt och medarbetare som är förberedda på ständiga förändringar. Det måste redan från början kommuniceras att det kommer att ske ständiga förändringar. Det måste också kommuniceras varför förändringarna sker. Den som förstår syftet bakom en förändring har lättare att acceptera den.

Företag som får sina medarbetare att förstå varför ständig förändring är nödvändigt har mycket större chanser att få medarbetare som är nöjda med sitt tekniska stöd i molnet. Och det tekniska stödet i sig kommer att vara uppdaterat med de senaste möjligheterna. Det gäller bara att våga starta arbetet utan att ha ett låst slutmål.


Visa alla blogginlägg

Senaste blogginläggen