Samarbete kräver gemensamma riktlinjer – så får du det att funka

Digital Transformation | Cecilia Bergman

Samarbete kräver gemensamma riktlinjer – så får du det att funka

Ny teknik gör det enkelt att samarbeta, oavsett om vi sitter samlade fysiskt eller spridda på olika platser. Den skapar möjligheter att samarbeta över avdelningsgränser, bolagsgränser och landsgränser. Egentligen är det bara vår förmåga att komma överens om hur vi vill samarbeta som sätter gränser.

Det är en paradox att samarbete på egna villkor faktiskt kan innebära att det blir svårare för större grupper och organisationer att samarbeta. Utan gemensamma riktlinjer som definierar i vilket system vi samarbetar och vad vi kallar olika saker blir det i praktiken omöjligt att samarbeta mellan grupper. Den verkliga nyttan och glädjen går förlorad.

Effektivt och fungerande samarbete kräver att man drar upp gemensamma riktlinjer och standarder. Dessa skapar förutsättningar för att arbeta fritt och med dem man behöver för att komma till beslut, skapa förändring eller driva projekt i mål.

Så hur lyckas man? Ställ följande frågor innan arbetet påbörjas:

  1. Varför ska vi samarbeta? Vad är syftet?
    Ska vi skriva dokument tillsammans? Eller leverera ett projekt? Arbetar alla inom samma avdelning eller organisation? Kommer gruppen vara konstant över tid eller är den föränderlig?
  2. Hur ska vi jobba?
    Bara genom digitala kanaler? En kombination med fysiska aktiviteter? Vilken typ av stöd är det vi behöver? Behöver vi flera typer av stöd? Ska vi hitta information eller överföra kunskap? Löpande arbete eller projekt? Har vi gemensamma processer som kan nyttjas?
  3. Vad kallar vi saker?
    Har vi en gemensam terminologi? Behöver vi det eller räcker det att vi förstår varandras terminologi? Benämner vi saker lika i alla system? Vilka konsekvenser kan vårt att benämna saker få?

Oavsett vad svaret på frågorna blir kommer de att fungera som stöd vid val av teknisk plattform och funktioner. Det kommer också att skapa en bättre samsyn och vara ett första steg mot gemensamma riktlinjer och standarder – och ett första steg mot gränsöverskridande samarbete.

 


Visa alla blogginlägg

Senaste blogginläggen