Screencast: Introduktion till värdeströmmar

Agil transformation | Håkan Lövén

Screencast: Introduktion till värdeströmmar

Värdeströmmar med sitt ursprung från Lean har de senaste åren fått en renässans inom organisationsutveckling i allmänhet, agil transformation i synnerhet.

I den här screencasten får du en förklaring från Avegas konsult Håkan Lövén vad det är, respektive inte är, vad man har dom till, och hur en kartläggning kan gå till.


Visa alla blogginlägg

Senaste blogginläggen