Skapa dialog med hjälp av bilder – om värdet av visualisering

Krav och test | Johanna Romin

Man brukar säga att en bild säger mer än tusen ord. Jag skulle istället vilja påstå att en bild skapar tusen ord. En bild är sällan tillräcklig; den står inte för sig själv. Däremot så visar den på att vi behöver kommunicera kring något. Bilden skapar frågor och diskussion – en dialog.

Jag fascineras dagligen av vilken kraft visualisering har. Bilder, modeller, skisser & diagram. Jag använder det hela tiden i mitt arbete som Business Analyst och jag tänker ofta på hur det underlättar samarbete och kommunikation.

Tidigare visualiserade jag mest när ”metoden” sa att jag skulle skapa någon typ av modell eller diagram. På senare år har jag börjat arbeta mer aktivt med bilder och mer medvetet haft det som genomgående tanke.

Egentligen kommer det mycket ur mitt eget behov. Jag är väldigt visuellt lagd, nästan med dragning till fotografiskt minne. Jag behöver alltid se någonting för att förstå. Mitt behov av att skapa en helhetsbild och förstå ett sammanhang för att kunna skapa mig en uppfattning om något har helt enkelt gjort att jag har börjat rita mer.

Och i och med ritandet har jag börjat se vilken effekt visualisering har – att det även ger andra ett värde! Att visualisera är verkligen en katalysator för kommunikation.

Bilden öppnar upp dialogen

I projekt och uppdrag jag har jobbat i har jag gång på gång upplevt att jag tagit fram skisser och modeller för min egen skull som senare andra börjat använda. Jag har fått höra repliker som ”oj, den här helheten har ingen annan lyckats fånga” och ”jaha, det här perspektivet hade jag missat”. Och framförallt saker som ”nej, den här delen fungerar på ett annat sätt” eller ”det här är bra, men detta är faktiskt helt fel, det ska istället vara såhär”.

Jag har sett mina bilder upptejpade vid arbetsplatsen hos personer som jag minst anat hade tagit till sig mina försök att åskådliggöra ett problem. Då kände jag att jag verkligen hade nått fram!

Bilden skapar värde – även om den är fel

Jag skulle vilja säga att en bild alltid skapar värde – oavsett om den är rätt eller fel. Värdet är ju inte bilden i sig, utan den dialog som skapas!

Med en bild kan vi även lättare skilja på sak och person. Vi har mycket lättare att hålla oss objektiva till en frågeställning om vi har en bild att peka på i diskussionen.

artikel_jrominartikel_johannar

artikel_johannaartikel_johannaromin

(Lånad visualisering av Jeff Patton.)

Våga prova!

Om ni sitter i ett team där inte alla har en gemensam förståelse – eller där man tror att man har en gemensam förståelse men kanske inte har det – så vill jag verkligen rekommendera er att prova att använda bilder! Sätt igång att rita!


Visa alla blogginlägg

Senaste blogginläggen