Vad är nytt i Scaled Agile Framework 4.0?

SAFe, Transformation | Peter Johansson

Företaget Scaled Agile har uppdaterat sitt ramverk för storskalig lean-agil systemutveckling, Scaled Agile Framework, till version 4.0. Den nya, förbättrade versionen har vuxit fram via feedback från användarna och i nära samarbete med den internationella community som finns kring ramverket.

“Be Agile, Scale up, Stay Lean and have more fun”
– Dean Leffingwell, grundare av Scaled Agile

SAFe™ är en uppsättning rekommendationer för hur man på ett effektivt och agilt sätt utvecklar och levererar stora och komplexa mjukvarusystem med stora team. Idag tillämpas dock metoden på alla delar av organisationer. Innehållet i SAFe™bygger på konkreta erfarenheter från framgångsrika organisationer som har jobbat med agila team och lean/agila metoder i stor skala.

carl1
Användare från communityn och medarbetare från Scaled Agile jobbar med en tidig version av 4.0 under SAFe™ Leadership retreat 2015.
 

Så vad är nytt i den nya versionen? Här är de fyra viktigaste sakerna du behöver veta:

1. SAFe™ 4.0 är ett modulärt ramverk som bygger på principer
I den nya versionen finns det nu en ännu större modularitet med delade resurser och verktyg som kan användas över hela organisationen. SAFe™ 4.0 ger även möjlighet att använda en mindre eller större version av SAFe™ beroende på hur stor din organisation är, genom så kallad “3-level SAFe™ and 4-level SAFe™”.

carl2

Samtidigt har de underliggande principer som SAFe™ bygger på förfinats och omfattar nu mer detaljerad information kring varför de fungerar och hur du kan använda dessa i just din organisation för att nå resultat.

2. Ännu starkare fokus på Kanban i ramverket
Kanban har varit en viktig del av SAFe™ sedan länge. Nu har dock rekommendationerna för hur team kan arbeta med kanban, scrum eller scrumban förtydligats. Detta är en stor förbättring då det tidigare har varit stor fokus på just scrum som arbetsmetod på teamnivån. I version 4.0 har även Enterprise Kanban System, som är grunden för kravflödet i SAFe™, utvecklats vidare.

3. SAFe™ 4.0 erkänner och lyfter fram Communities of Practice
När man skalar upp en utvecklingsorganisation rekommenderar SAFe™ att den stora organisationen består av många små och korsfunktionella team. För att stärka upp lärandet inom de olika disciplinerna som varje korsfuktionellt team består av, finns nu så kallade Communities of Practice i den nya versionen. Dessa fungerar som ett stöd för lärande och utbyte inom de olika disciplinerna, så att det inte försvinner i den nya korsfunktionella organisationen.

4. Ny nivå för riktigt stora team: Value Streams
Som ett resultat av att SAFe™ används för att utveckla allt större och komplexare system har ramverket utökat stödet för större organisationer där multipla värdeströmmar uppdelade i flera Agile Release Trains behöver synkronisera och koordinera sitt arbete både mellan varandra och med andra icke-agila delar av organisationen.

Som en del av detta utökar SAFe™ även sin rekommenderade kravmodell till att inkludera Capabilities, som är funktionalitet som spänner över flera Agile Release Trains och som prioriteras från en gemensam backlog.

Uppdaterade utbildningar

Även de utbildningar som erbjuds har uppdaterats i samband med den att nya versionen lanseras. Introduktionsutbildningen Leading SAFe™ har fått nytt uppdaterat innehåll och heter nu Leading SAFe™ 4.0. Utbildningen för förändringsagenter, SPC, kommer snart att uppdateras och heta ImplementingSAFe™ with SPC certification och bygga ännu mer på interaktiva, kontextbaserade workshops. Sist men inte minst kommer snart utbildningen för team, SAFe™ScrumXP i en ny version som då heter SAFe™ for Teams.

Leading SAFe™ 4.0 – en introduktionsutbildning

Avega Group erbjuder, som en av de första i Norden, introduktionsutbildningen Leading SAFe™ i den nya versionen 4.0.


Visa alla blogginlägg

Senaste blogginläggen