Vikten av ”What’s in it for me” – fem tips för att lyckas med förändringar

Transformation | Cecilia Bergman

Vikten av ”What’s in it for me”– fem tips för att lyckas med förändringar

De flesta av oss tycker att förändring är ganska jobbigt. Det kräver att vi tänker nytt, ändrar rutiner och slutar gå på autopilot. För att vilja förändra är det viktigt att förstå vad man själv vinner på att förändra, att ”what’s in it for me” är tydligt. Detta gäller förstås alla typer av förändringar, men för företag som vill transformera sin verksamhet digitalt är detta nyckeln till framgång.

Många företag ersätter traditionella IT-stöd med olika typer av molntjänster som man inte själv behöver uppdatera och underhålla och som kräver färre resurser. Denna förändring är lätt att räkna hem – för IT. Vinsten för verksamheten och medarbetarna är ofta mindre tydlig. Detta gör att många inte får ut nyttan av nya IT-stöd eftersom de inte används på rätt sätt.

Varför, vad och hur

En ny teknisk plattform betyder att vi behöver lära oss andra sätt att jobba. För att vi ska ändra vårt beteende måste det bli tydligt för var och en vad de tjänar på förändringen. Vi behöver veta VARFÖR vi ska arbeta annorlunda, VAD vi ska göra och HUR vi gör det – plus hur detta gör vår vardag enklare, roligare och flexiblare.

5 tips för att få med dig medarbetarna i förändringen

Så vad krävs för att få alla att se ”what’s in it for me?” Vad krävs för att skapa förståelse för varför, vad och hur? Kort sagt: vad krävs för att få medarbetare att bli förändringsbenägna?

  1.  Tydlig kommunikation om varför företaget satsar på förändringen och hur den stödjer företagets mål på kort och lång sikt
  2. Tydliga riktlinjer från ledningen om vägen framåt – roadmap och förväntningar på enskilda individer
  3. Utbildning – för att skapa förståelse för varför ett nytt arbetssätt krävs och hur man praktiskt ska jobba
  4. Möjlighet att testa nya funktioner i realiteten för att få en känsla för hur de nyttjas på bästa sätt
  5. Återkoppling kring frågor och önskemål från de enskilda medarbetarna – det är viktigt att bli lyssnad på

Stort lycka till!


Visa alla blogginlägg

Senaste blogginläggen