Buddy System skapar en lärande organisation

Externt event, Föreläsningar | 6 maj, 2019

Buddy System skapar en lärande organisation

I en värld präglad av ökande förändringstakt och komplexitet (VUCA) behöver vi hitta sätt att organisera oss för att kontinuerligt lära, utvecklas och fatta beslut och på så sätt öka det organisatoriska resultatet.

Buddy System är ett sätt att organisera sig för att komplettera våra organisationer och skapa en tålig flexibel struktur – nätverk av nätverk – som kan användas på olika sätt. Många skulle kalla det för en agil lärande organisation.

På denna Meetup kommer vi att gå igenom vad ett Buddy System är och varför det är bra, men även lite historik och exempel. Vi tittar också närmare på hur Buddy System använder redan existerande strukturer internt i organisationerna, men också stödjer utvecklingen av självledarskap och välfungerande team.

Buddy System är ett sätt att förverkliga och ge förutsättningar för en lärande organisation. Vi går igenom exempel på hur man kan bygga upp en sådan struktur.

Buddy Systemet är även möjligt att använda i traditionella organisationer, vilket mjukar upp strukturer och kan skapa en grund för utveckling.

Det blir ett mixat meetup med samtal, exempel (DEK Technology) och övningar.

Upplägg

17.30 Lättare förtäring
18.00 Meetup
19.40 Mingel
20.00 Slut

Föreläsare

Björn Sandberg har ett fokus på agil HR, ledning, lärande och ledarskap i en snabbföränderlig och komplex värld. De senaste 15 åren har han jobbat på i olika befattningar inom, Human Resources och varit djupt involverad i stora transformationer och förändringar, inspirerad av bland annat Lean & Agile.

Varmt välkommen!


Visa alla event