Den moderna arbetsplatsen – för alla (Stockholm)

Externt event, Frukostseminarium | 8 november, 2018

Den moderna arbetsplatsen – för alla

Office 365 skapar möjlighet till ökat fokus på värdeskapande aktiviteter, bättre och enklare samarbete och snabbare innovationstakt. Detta skapar värde för såväl kunder som medarbetare. Att mappa teknik och funktionalitet mot verksamhetsbehoven är viktigt, men för att få full effekt av plattformen krävs även att verksamheten förändrar sitt arbetssätt – och får med alla medarbetarna på resan!

Office 365 till alla – möjligheter och framgångsfaktorer

Denna föreläsning handlar om hur alla medarbetare – även de som inte sitter på ett vanligt kontor – får tillgång till och blir en del av den moderna arbetsplatsen genom åtkomst till samma digitala plattformar. Microsoft kallar dessa medarbetare för Firstline Workers. Vilket värde skapas internt och externt när även dessa medarbetare får tillgång till Office 365? Vilka hinder finns? Och inte minst – hur hanterar man säkerhetsaspekterna?

Ur innehållet:

  • Fördelar med att inkludera alla medarbetare i den digitala miljön
  • Varför relevans är ännu viktigare för Firstline Workers
  • Förutsättningar för att ge alla tillgång till O365
  • Säkerhet – hur säkerställer man att data är skyddat?

Vi kommer också att visa Avegas metod för att lyckas med den förändring som införandet av Office 365 innebär. Vi delar också med oss av fem tips för att öka användningen – och därmed nyttan – av Office 365.

Om talarna:

Cecilia Bergman är senior förändringsledare på Avega. Hon har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom olika branscher att få ut effekten av implementerade tekniska lösningar. Med djup kompetens inom såväl Office 365, verksamhetsprocesser och förändringsledning skapar hon effektivare processer och djupare samarbeten hos kunderna.

Stefan Palm är senior rådgivare på Avega med över 25 års erfarenhet av IT. Han är expert inom digital säkerhet och har djup kunskap om möjligheterna med molnbaserade tjänster, men också de beslut som behöver fattas för att leverera tillförlitliga, säkra och användarvänliga IT-baserade tjänster.

Varmt välkommen!

 

Göteborg den 23 november

Föreläsningen ”Den moderna arbetsplatsen – för alla” kommer även att ha en dragning i Göteborg den 23 november. Se mer information här!


Visa alla event