Det agila företaget

Externt event, Föreläsningar | 18 september, 2017

Lennart Francke, fd CFO Handelsbanken och Göran Nilsson, Uppsala universitet kommer till Avega Group för att prata om hur man kan göra ett företag agilt, och om den bok de skrivit; ”Det agila företaget”.

Om eventet

Att driva företag under säkra och stabila förhållanden med en hanterbar konkurrens är något helt annat än den föränderlighet och hårda konkurrens som många företag upplever idag. Trots det menar vi att alltför många företag idag fortsätter att styra sina verksamheter som de traditionellt gjort. Ja, det är faktiskt inte ovanligt att de blir ännu mer toppstyrda och byråkratiska, ju mer turbulent omvärlden blir.
Som ett alternativ till denna utveckling vill vi lyfta fram vad vi kallar en agil styrning som möjliggör mer flexibilitet och anpassningsförmåga. Agil styrning fokuserar på fyra hörnstenar:

  • Kundfokus
  • Inre motivation
  • Tillit
  • Anpassningsförmåga

Vi kommer att illustrera detta med flera exempel, både från företag som tillämpar en traditionell toppstyrning och från mer agilt styrda företag. Det kommer att finnas gott om tid till att ställa frågor och diskutera eventuella frågetecken kring agil styrning eller svårigheter med att införa en sådan.

Om Lennart och Göran

Lennart Francke och Göran Nilsson har tillsammans skrivit Det agila företaget och utgör den ovanliga kombinationen av en reflekterande praktiker – Lennart – och en praktiskt orienterad forskare – Göran. Lennart har främst arbetat på Handelsbanken, bland annat som CFO, och är känd som förespråkare för Handelsbanksmodellen. Numera sitter han i ett antal valberedningar och styrelser, bland annat i Qliro. Göran har ett förflutet som controller och arbetar nu som universitetslektor vid Uppsala universitet. Han arbetar nära praktiskt verksamma chefer som föreläsare, ledare för en erfarenhetsutbytesgrupp och är liksom Lennart med och arrangerar den årliga Controllerdagen.


Visa alla event