Förändringsledning med ADKAR

Internt event | 27 augusti, 2019

ADKAR från ProSci, nya möjligheter!

ProSci introducerar en ny utbildning inom ramen för ADKAR, denna gång en introduktionskurs till modellen som genomförs under en dag.

Målgrupp

  • Seniora ledare, konsulter samt säljare
  • Intressenter som påverkas av betydande organisatoriska förändringar
  • Potentiella ledare som behöver en bättre förståelse av fundamentet för förändringsledning

Mål med dagen

  • Att etablera en gemensam definition av förändringsledning och hur en organisation påverkas av genomförandet
  • Att förstå forskningen och best practices kring förändringsledning
  • Att förstå de faktorer som med rätt utförd förändringsledning påverkar avkastning på utförda investeringar
  • Att förstå koppling mellan och utfall av förändringsledarskap, förändringshantering och projektledning
  • Att skapa förståelse för de tre faserna inom organisationsförändring och ADKAR-modellen för individuell förändring

Lärare

Maria Widström, driver sedan 2011 tillsammans med en kollega bolaget Improviate som arbetar med affärsutveckling. Som ADKAR-instruktör engageras Maria av deras partner Proacteur, baserade i Danmark. Proacteur är auktoriserade av PROSCI för utbildning och certifiering på ADKAR i Sverige, Norge och Danmark


Visa alla event