Förstärkt informationssäkerhet – hur engagerar vi medarbetare?

Externt event, Frukostseminarium | 31 januari, 2018

Förstärkt informationssäkerhet – hur engagerar vi medarbetare?

EU har beslutat om ett nytt regelverk kring persondataskydd (GDPR-förordningen) parallellt med ett EU-direktiv (NIS-direktivet) om kraftfulla åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssäkerhet. Både NIS och GDPR börjar gälla i maj 2018.

I denna föreläsning skapar vi en förståelse för vilka möjligheter och utmaningar som nya och förändrade regelverk innebär för svenska företag och offentliga myndigheter. Med bakgrund i visionen om EU:s Digitala Inre Marknad presenteras en förändringsledningsmodell som är tänkt att användas tillsammans med NIS och GDPR.

Arbetet med NIS-direktivet och GDPR-förordningen sätter stor press på företag och offentlig sektor och för många upplevs det som en svår uppgift att utveckla stöd i IT system och processer.

Hur kan vi få alla medarbetare engagerade i detta arbete samtidigt som vi förändrar och förbättrar det generella informationssäkerhetsarbetet?

Seminarieledare

Nils Stadling är erfaren specialist inom teknisk projektledning, strategisk rådgivning samt lösningsarkitekturer på Avega. Nils har med sin bakgrund som anställd på Microsoft en djup kompetens om industrilösningar och förändringsprocesser. Nils har varit verksam inom Telekom, Bank och Finans samt Offentlig sektor.

Jens Kinnander är advokat och delägare på Advokatfirman Delphi och är specialiserad på juridik avseende IT, dataskydd (GDPR) och immaterialrätt. Jens föreläser regelbundet inom dataskydd och delar med sig av sina lärdomar och tips om vad som är viktigt vid arbetet för att förbereda sig för GDPR.

Varmt välkomna!


Visa alla event