Internt event: AI for Dummies

Internt event | 16 april, 2019

Alla talar om AI och hur det kommer förändra verksamheter i grunden. Men vad är det egentligen?

Syftet med detta Elevate är att ge en lite mer handgriplig förklaring av AI och dess användningsområden.

  • Vad är AI, machine learning och deep learning? Vi reder ut begreppen och hur de hänger ihop?
  • Vilka praktiska användningsområden finns? Här kommer vi vara mer konkreta än visionära.
  • Överflygning av tekniskt landskap avseende AI.
  • Kan jag använda det hos min kund/verksamhet? Hur pratar mina kunder om AI?
  • Digital transformation är nog för många synonymt med AI. Hur kan Avega positionera sig inom området?

Talare

Patrik Johansson, konsult på Avega, har över 20 års erfarenhet av Business Intelligence, avancerad analys, AI och marketing technology. Han har stor kunskap om machine learning, kundbasanalyser, CRM-system, databaser och lojalitetsprogram. Förutom en bred teknisk kompetens har han också mycket verksamhetskunskap och praktisk erfarenhet av att implementera såväl AI-modeller som BI-lösningar, samt mycket operationell erfarenhet av marketing automation och campaign management.


Visa alla event