Internt event: Bättre modeller –enkla medel för att göra modeller mer användbara

Föreläsningar | 3 maj, 2018

Internt event: Bättre modeller –enkla medel för att göra modeller mer användbara

Modeller av olika slag –  informationsmodeller, systemkartor, förmågekartor, processmodeller med flera – har en central roll inom it- och verksamhetsutveckling i och med att de, rätt utformade och använda, kan bära den gemensamma förståelsen och bli en gemensam plattform för utveckling.

Peter visar, med många exempel från olika slags verksamheter, hur man med enkla medel kan ge våra modeller större uttryckskraft, så de blir mer mångsidigt användbara och effektiva. Därmed möjliggörs det som kallas co-creation, gemensam utveckling av en verksamhet och dess it.

Ur innehållet:

  • Olika typer av diagram för informationsmodellering: ER-diagram, tillståndsdiagram, förekomstdiagram
  • Dialekter för EA-diagram – den kulturella klyftan mellan ER och UML
  • Grafisk gestaltning, som linjer, typsnitt, gråskalor, färger, strukturering, fokus mm
  • Kombination av text och bild samt integrering av text och bild
  • ”Världens bästa graf” och vad vi kan lära av den
  • System/Integrations-kartor som samlar verksamhet och IT.
  • Rika informationsmodeller – hur en informationsmodell kan bära verksamhetens begrepp, språk och logik och därmed bli vår gemensamma utvecklingsplattform.

Om Peter Tallungs, IRM

Peter arbetar som konsult inom it- och verksamhetsutveckling, med ett fokus på modellering av olika slag. Han praktiserar, undervisar och utvecklar området, särskilt inom informationsmodellering samt system- och funktionskartor. Inspirationen är andra områden där man kommunicerar med grafik och strukturerad text som byggnadsarkitektur, konstruktionsritning, elteknik, statistik, lexigrafi med flera.

Denna föreläsning är öppen för medarbetare på Avega och deras gäster.  Det betyder att du måste bli inbjuden av en medarbetare på Avega. Målgruppen är alla som arbetar med, eller är intresserade av, modellering.


Visa alla event