Internt event: Digitalisering utan stress – vägen till hälsa genom big pharma transformation

Internt event | 10 april, 2019

Digitalisering utan stress – vägen till hälsa genom big pharma transformation

Vart är vi på väg i dagens samhälle? Hur håller vi reda på vår hälsa, fartblinda av väldesignade tekniska nyheter, digitala transformationer och prylhysteri?

Orkar vi stiga upp för att kasta oss med lika stor iver dag efter dag och stå emot det ständigt ökande livstempot? Vad kostar det oss, våra familjer, vänner, bekanta och hela samhället? Vägen tillbaka kan vara svår eller rent av omöjlig att ta.

Dagens informationssamhälle erbjuder oss olika medel för att förfina vårt yttre! Vilka produkter marknadsförs via TV och Internet för att förbättra vår livskvalité? Är de effektiva? Har vi en bra undervisning i våra svenska skolor som hjälper unga att hantera stress och högt värdera vårt inre?

Föreläsningen kommer att beröra bl.a. följande punkter:

  • Utanförskapets omfattning, uttryck och kostnader
  • Psykisk hälsa och ohälsa bland ungdomar och vuxna; Sverige 2019
  • Att behandla och förebygga psykisk ohälsa bland barn, unga och vuxna
  • Alternativa val till psykofarmaka
  • Olika initiativ och rörelser i Norden – Sverige, Danmark
  • Frågestund/samtal om psykisk ohälsa och dess behandling

Om talaren

Lasse Mattila är en utbildad socionom, känd författade, föreläsare och handledare som har fokus på ungas utanförskap. Han har arbetat med barn och unga i utsatta situationer i över 20 år bl.a. som skolkurator, socialsekreterare och som arbetsledare inom socialtjänsten. Utöver yrkeserfarenheterna har han även under halva hans liv verkat inom idrottsrörelsen.


Visa alla event