Internt event: Empowering transformation with Microsoft AI (O365, D365, Power BI, Power Platform, Azure)

Internt event | 13 mars, 2019

Empowering transformation with Microsoft AI (O365, D365, Power BI, Power Platform, Azure)

Välkomna till ett högaktuellt interaktivt Elevate inom AI – Empowering transformation!

Det här är ett inspirations-elevate för lösningar som vi tar fram eller kommer att ta fram hos våra kunder med Microsoftplattformarna.

Syftet är att få en insyn i satsningen kring AI från Microsoft. Målet är att öka insikter och kunskaper kring AI genom att gå igenom exempel på tillämpningar som tagits fram hos olika kunder och därefter föra en diskussion för att se hur detta kan påverka våra kunder och deras lösningar.

Fokus kommer att ligga på insikt, hur teknologin bör/kan användas (eller inte användas) inom de olika plattformarna vi jobbar med och vilken påverkan det har på affärsvärdet.

Vi är i ett paradigmskifte. Precis som när internetexplosionen katalyserade organisationer genom att skapa företagswebbplatser, kommer företag att börja dels förstärka befintliga lösningar och applikationer med AI och även skapa helt nya lösningar där Machine Learning och olika kognitiva tjänster automatiserar och förstärker kundnyttan.

Redan idag kan vi se hur företag som applicerar AI när de kommunicerar både med kunder och internt med anställda.

Upplägg av seminariet

  • Genomgång av Microsofts satsningar inom AI och de olika delar i Microsoft AI plattform intro och överflygning av Oscar Kjellberg – Partner Technology Strategist på Microsoft
  • Grupparbete – hur kan vi öka AI inom våra lösningar med våra kunder – vilket värde skulle det tillföra
  • Diskussion, resultat och idéer

Visa alla event