Kommunikationens roll i ett förändringsarbete – varför är det aldrig någon annans jobb?

Externt event, Föreläsningar | 18 februari, 2020

Kommunikationens roll i ett förändringsarbete – varför är det aldrig någon annans jobb?

Under den här föreläsningen får du veta mer om en av hemligheterna bakom lyckad förändringsledning! Om det nu är en hemlighet?

Det är kanske inte så förvånande, men samma ”fel” upprepas nästan överallt och i de flesta organisationer: kommunikation, eller snarare brist på kommunikation. Kommunikationen är inte tillräcklig, den skapar varken engagemang eller tillit till ledningen och ibland saknas den helt.

Här får du riktiga och konkreta exempel på bra kommunikation vid förändringsarbete, och så några mindre bra eller rent av dåliga.

Bra förändringskommunikation är avgörande för att lyckas med förändringsledning. Förändringar måste kommuniceras parallellt med det övriga arbetet, hela tiden, kontinuerligt, och vara en integrerad del av det övriga förändringsarbetet.

Målgrupp
Föreläsningen är öppen för såväl Aveganer som allmänheten. Projekt- program- och förändringsledare, agila coacher och ledare är huvudsaklig målgrupp, men även säljare kan få tips att ta med till nästa kundbesök.

Om föreläsaren

Marja Houtari har arbetat med kommunikation i mer än 25 år, hon har bl.a. arbetat som nyhetsreporter och producent på SVT och arbetar ofta som kommunikatör och rådgivare vid förändringsledning.

Marja kom under våren 2019 ut med boken Någon annans jobb – en bok om förändringskommunikation. Med boken vill Marja säga att ansvaret för en bra förändringskommunikation aldrig går att delegera till någon annan, exempelvis kommunikatören. Ledningen ska ta hjälp av professionella kommunikatörer, men ansvaret för kommunikationen ligger alltid hos ledningen som driver förändringen. Boken finns att köpa vid föreläsningen.


Visa alla event