Kommunikationens roll i ett förändringsarbete – varför är det aldrig någon annans jobb?

Internt event | 18 september, 2019

Kommunikationens roll i ett förändringsarbete – varför är det aldrig någon annans jobb?

Under den här föreläsningen får du veta mer om en av hemligheterna bakom lyckad förändringsledning! Om det nu är en hemlighet?

Hemligheten? Det är kanske inte så förvånande, men ”samma fel” upprepas nästan överallt och i de flesta organisationer: Kommunikationen! eller snarare brist på kommunikation, den är inte tillräcklig, den skapar varken engagemang eller tillit till ledningen och ibland saknas den helt.

Här får du riktiga och konkreta exempel på bra kommunikation vid förändringsarbete, och så några mindre bra eller rent av dåliga.

Bra förändringskommunikation är avgörande för att lyckas med förändringsledning. De flesta böcker i ämnet Change Management har ett kapitel eller åtminstone en liten del, om förändringskommunikation.

Erfarenheter visar att det inte räcker. Förändringar måste kommuniceras parallellt med det övriga arbetet, hela tiden, kontinuerligt, och vara en integrerad del av det övriga förändringsarbetet.

Målgrupp

Föreläsningen är endast öppen för Aveganer. Projekt- program- och förändringsledare, agila coacher och ledare är huvudsaklig målgrupp, som säljare kan du hitta ett och annat motiv att ta med dig vid nästa kundbesök.

Marja Huotari är vår föreläsare

Marja har arbetat med kommunikation i mer än 25 år, hon har bl.a. arbetat som nyhetsreporter och producent på SVT och arbetar ofta som kommunikatör och rådgivare vid förändringsledning.

Marja kom under våren ut med boken Någon annans jobb – en bok om förändringskommunikation. Med boken vill Marja säga att ”ansvaret för en bra förändringskommunikation aldrig går att delegera till någon annan, exempelvis kommunikatören. Ledningen ska ta hjälp av professionella kommunikatörer, men ansvaret för kommunikationen ligger alltid hos ledningen som driver förändringen” Boken delas ut på föreläsningen.


Visa alla event