Leadership Agility – leda i en agil organisation

Externt event, Föreläsningar | 5 februari, 2019

Leadership Agility – leda i en agil organisation

Att gå från plandrivet till ett mer agilt arbetssätt innebär bland annat ett nytt förhållningssätt till sig själv, sitt arbete och sin omgivning. En hörnsten för att få ut mesta möjliga effekt av det här arbetssättet, är att berörda har ett aktivt stöd från ledare och andra intressenter. Detta kallas Leadership Agility.

Idag kommer initiativet till en agil organisation inte sällan från beslutsfattare högre upp i en organisation. Driver man förändringen på rätt sätt (läs: agil förändringsledning) ser snart fler intressenter vilka positiva affärseffekter en agil organisation kan medföra, vilket är en enorm möjlighet. Tricket är att ha alla med på tåget. Under transformationen, och framför allt när den anses vara formellt över.

När alla chefer, ledare och intressenter får en förståelse för hur de kan inte bara stötta utan också aktivt bidra till en effektiv och hållbar organisation finns de allra bästa förutsättningarna för att nå och rent av överträffa förväntningar.

Delar av innehållet:

  • De största skillnaderna mellan plandrivet och agilt arbetssätt på organisatorisk nivå
  • Vad organisationen behöver – och hur Leadership Agility möter dessa behov
  • Leadership Agility´s A-B-C
  • Föreläsarens bästa respektive sämsta erfarenheter från verkligheten

Målgrupp

Chefer, ledare och andra intressenter

Upplägg

Föreläsning varvat med diskussioner och enklare övningar.

Om föreläsaren

Håkan Lövén är konsult på Avega och har över 20 års erfarenhet av organisationsutveckling i tekniska organisationer, de senaste 10 åren utifrån det Lean-agila arbetssättet.


Visa alla event