Migrering av affärskritiska system

Externt event, Föreläsningar | 1 oktober, 2020

Konkreta råd och tips om strategier och metodik för att lyckas med migrering av affärskritiska system

Alla IT-system har sitt end-of-date, och i takt med att omvärld och verksamhet förändras så behöver man utveckla sina system. Ibland måste man då byta ut sina gamla system och migrera över till nya. Detta är ofta komplext, tar tid och kostar pengar. Migrering av affärskritiska system inrymmer ofta många tuffa verksamhets-, affärs-, teknik- som resursmässiga utmaningar.

Hur gör vi detta på ett smidigt och effektivt sätt? Hur bemästrar vi svårigheter och vilka framgångsfaktorer finns? Johan Palmaer på Avega håller en presentation om migrering av affärskritiska system, och välkomnar alla som har intresse och vill lära sig mer om detta.

Målgrupp och förkunskaper

Alla som håller på med eller är intresserade av migrering av affärskritiska system i roller som beställare, projektledare, arkitekter, testledare, systemansvariga. Det blir en del tekniska inslag i presentationen, men inte ner på detaljnivå.

Upplägg – på plats eller digitalt

Presentationen hålls under ca 50 min och därefter ca 20 min för frågor. Om man vill fördjupa sig mer än vad tiden räcker till kan man efteråt vända sig till Johan för vidare dialog. Presentationen kommer att spelas in inklusive frågestunden.

Vi kommer att tillhandahålla 10 platser i lokal anpassad för 40 personer. Det kommer även att gå bra att ansluta på distans. Instruktioner hur du ansluter och kommunicerar frågor kommer per mail innan eventet. Vi kommer att tillhandahålla verktyg för att skicka in frågor så att även personer på distans har möjlighet att inkomma med frågor.

 Om föreläsaren

Johan Palmaer är konsult på Avega. Han har över 30 års praktisk erfarenhet av migrering av affärskritiska system hos större företag och myndigheter, både som program-/projektledare, rådgivare, arkitekt och hands-on.

Johan ger konkreta råd och tips om strategier och metodik vid migrering av affärskritiska system, som ofta inbegriper transformering av processer, funktionalitet, konfigurering, data & content, integrationer, infrastruktur, dokumentation, kompetens, och ett överlämnande till en befintlig eller ny förvaltning.

Kostnad

Det är helt kostnadsfritt att delta. Välkommen!


Visa alla event