Internt event: Oracle Cloud Strategi

Föreläsningar | 21 februari, 2017

Oracle Cloud Strategi

Oracle skruvar upp temperaturen ytterligare för att marknadsföra molnlösningar mot våra kunder. Det väcker många frågor hos kunderna och oss som konsulter. Hur kommer molnlösningen spara pengar i vår organisation? Är molnlösningen pålitlig, säker och elastisk med avseende på tex legacy, kapacitet och nya behov?

På Oracle Open World 2016 pekades Amazon ut som primärkonkurrent på infrastruktur (tidigare IBM) och Workday på ERP (tidigare SAP). Oracles omvärld och det egna erbjudandet förändras i snabb takt.

På detta Elevate får vi höra om bla:

  • Hur Oracles affär genomgått flera evolutioner över åren och vart Oracle är på väg
  • Hur man kan se på gränsen mellan IT och verksamheten
  • Vilka utmaningar Oracles produktutbud försöker möta och hur, tex i ett landskap av innovationssystem och monolitiska ERP-system
  • Hur passar punkterna ovan in i Oracles molnstrategi och dess delkomponenter SaaS, PaaS, IaaS
  • En kort demo där vi får konkret inblick i skalbarhet och flexibilitet i Oracle Cloud, troligen inom Process Cloud och Mobile Cloud.
  • Vilka kringtjänster (migrering, förvaltning, lösning, arkitektur) krävs kring molninvesteringar och i vilken proportion står de till molninvesteringen

Föreläsare:

Detta Elevate kommer hållas av Måns Håkansson från Oracle. På Oracle har Måns ansvar för säkerhet och generell Cloud arkitektur. Hans fokus ligger inom verksamhetsarkitektur, speciellt med tyngdpunkt på framväxandet av molntjänster. Även Anna-Maria Modée från Oracle Presale inom bl a mobilitet och Eva Lönnevi, partneransvarig på Oracle, kommer att delta.

Målgrupp:

Intressant för dig som jobbar med Oracles produkter, andra affärssystem och cloud-lösningar.


Visa alla event