På väg in i en agil transformation? Detta behöver du som jobbar i ett team känna till!

Externt event, Föreläsningar | 26 november, 2019

På väg in i en agil transformation? Detta behöver du som jobbar i ett team känna till!

Hur skulle din vardag förändras om du hade en förklaring till händelser inom din organisation under en förändringsresa? Vad skulle du kunna förbättra om du visste vad stegen i förändringsarbetet innebär för dig och din organisation?

Förmodligen skulle du kunna ha din fulla potential i ditt arbete, det faktiska värdeskapande. Att förstå vad som förväntas av dig och möjligheten att hitta din plats under en förändringsresa skapar förutsättningar för dig att må bra, vara effektiv och ha kul på jobbet.

Välkommen till en föreläsning om förändringsaspekter som uppkommer vid införande av agila transformationer. Vi går igenom förändringar i:

  • Struktur
  • Processer
  • Kultur
  • Mindset

Det är ingen egenutvecklad process, utan en rad nogrannt genomtänkta aktiviteter som tillsammans bildar en förändring. Vi kommer att länka ihop förändringsstegen till en helhetsbild som du kommer att ha användning av dagligen.

Vi kommer också att ge dig tips på frågor att reflektera över vid varje transformationssteg och vilka roller som bör ha svar för att hjälpa dig. Det kommer att bygga ett samband mellan teorin som appliceras i en förändringsresa och de faktiska händelserna som du upplever i din organisation.

Föreläsningen riktar sig i första hand mot agila team, utvecklingsteam, Scrum Masters och Product Owners.

Talare

Jekaterina Arsalani är konsult på Avega Group, med erfarenhet av lyckad SAFe transformationsresa. Hon är certifierad Advanced Scrum Master inom SAFe och är aktiv i den agila communityn.


Visa alla event