Process Intelligence & Process Mining

Internt event | 28 maj, 2020

Process Intelligence & Process Mining

Process Intelligence & Process Mining är två namn för metodik att kombinera dataanalys med processanalys. Metodiken hjälper till vid dataanalys genom att sätta data i ett processammanhang och kan därmed ge djupare inblick än traditionell Business Intelligence.

Eventet syftar till att vi på Avega ska få en förståelse för Process Intelligence, en överblick av vilka programvaror som stöder metodiken, vilka effekter som kan uppnås för förbättrad processeffektivitet, exempel på hur det använts och hur framtiden ser ut.

Eventet riktar sig till dem som intresserar sig för Business Intelligence, Analytics, Processeffektivitet, Nyckeltalsanalys, ERP, CRM.

Talare

Peter Selberg VD och grundare av Agilon Analytics kände 2019 efter många års arbete inom process mining av affärssystemdata, att det var dags att fylla luckorna på verktygssidan inom Process Intelligence och startade Agilon Analytics.


Visa alla event