Så lyfter SAS verksamheten med Office 365

Externt event, Frukostseminarium | 22 mars, 2018

Så lyfter SAS verksamheten med Office 365

– få ut verksamhetsnytta av den tekniska investeringen i Office 365

Hittar du och dina kollegor den information ni behöver i det dagliga arbetet? Kommer du åt de dokument du behöver? Har alla medarbetare ett fungerande stöd för att samarbeta effektivt? Delar företaget information på ett säkert sätt?

Office 365 är en teknisk plattform som gör det möjligt att öka produktiviteten, förbättra kommunikationen och skapa bra förutsättningar för säkert samarbete inom och mellan grupper. För att få ordentlig effekt i verksamheten krävs dock mer än bara rätt teknik och funktioner – det krävs även nya arbets- och förhållningssätt.

Kom och lyssna på hur Avega stöttar förändringsresan för ett lyckat verksamhetsinförande av Office 365 och hur vi rent konkret gör detta på SAS.

Agenda

  • Introduktion – Kina Sundel, affärsutvecklare och säljare
  • Vad krävs för att O365 ska bli mer än en teknisk plattform? – Cecilia Bergman, förändringsledare
  • Avega Modern Workplace Adoption-paket – Cecilia Bergman
  • Vad händer på SAS – Göran Wendelius, ansvarig för Digital Workplace, SAS och Karin Benckert, ansvarig för Internal Digital Information, SAS
  • Frågestund
  • Sammanfattning

Avega Modern Workplace Adoption omfattar – utbildning (varför och hur), verksamhetspiloter (möjlighet att testa verklig nytta), mätning och rådgivning (för att driva förändringen) samt grundläggande stöd för governence.


Visa alla event