Skapa affärsvärde med Analytics, Data Science och prediktiv analys

Externt event, Frukostseminarium | 6 november, 2018

Skapa affärsvärde med Analytics, Data Science och prediktiv analys

– Förutsättningar och förmågor för att skapa värde utifrån data

Data is the new oil! We just need to find, extract, refine, distribute and monetize it…

Företag har idag unika möjligheter att utnyttja data för att skapa ökade värde för verksamheten. Syftet med seminariet är att utifrån ramverket Den Analytiska Triangeln genomlysa de förmågor som krävs för att lyckas.

Genom att använda data på rätt sätt kan vi besvara och belysa inte bara vad som har hänt och varför det har hänt, utan även förutse vad som kommer att hända – och faktiskt även optimera utkomsten av det som kommer att hända. Detta innebär enorma möjligheter för företag idag.

Byggstenar och best practice för att skapa affärsvärde ur data

Förutom tillgång till data och förmågan att hantera stora datamängder, finns ett antal analytiska byggstenar som är grundförutsättningar för att lyckas med sina värdedrivande satsningar. Dessa kommer vi att gå igenom under seminariet. Vi kommer också att gå igenom hur man på bästa sätt bygger upp det analytiska ekosystem som krävs för att realisera mer värde ur de tillgångar vi har i form av data.

Ur innehållet

  • Vad är avancerad analys och data science – och vilket värde tillför de?
  • Vilka strategiska mål och affärsrelaterade analysfrågeställningar kan vi besvara?
  • Vilka förmågor behövs för att skapa värde ur stora datamängder?
  • Analytiska metoder som data mining, prediktiv analys, statistik, machine learing
  • Data och dess tillgänglighet och hur hanterarar vi det

Om talaren
Jens Roslin är analytics-arkitekt på Avega. Han har lång erfarenhet av analytiska tillämpningar och har hjälpt företag att bygga upp analytiska förmågor för att generera effektiva strategier och därmed lönsamhet, främst inom kunddomänen. Utgångspunkten är alltid affärsverksamhetens behov av att lyfta insikter och säkerställa att de kan tillämpas i den dagliga verksamheten.


Visa alla event