Skapa fokuserad tillväxt genom konsistenta mål och mätetal med OKR – Objectives and Key Results

Externt event, Föreläsningar | 13 februari, 2020

Skapa fokuserad tillväxt genom konsistenta mål och mätetal med OKR – Objectives and Key Results

Lyssna och diskutera Googles verktyg OKR med experter inom området

Dagens samhälle kämpar med oförutsägbarhet, ständiga förändringar och komplexitet och OKR (Objectives and Key Results) är ett verktyg för att bemöta dessa utmaningar.  OKR är ett verktyg som bland annat Google, Twitter och LinkedIn använt sig av för att skapa mätbara värdedrivna mål. Oavsett bransch fortsätter metoden att väcka stort intresse också bland de som står inför en agil transformation och som gärna följer de lean / agila principerna och Lean Startup-tänket. 

Välkommen till ett inspirationsseminarium som innehåller både teori, praktiska övningar och diskussioner. Ett ypperligt tillfälle att träffa områdets experter och få ta del av erfarenheter av att implementera ramverket. Vi kommer att lära oss: 

  • Skapa kreativa OKR som hjälper att leverera det faktiska kundvärdet
  • Gå igenom vanliga fel vid tillämpning av verktyget
  • Använda OKR på rätt sätt för att möjliggöra snabba beslut
  • Tillämpa ramverket som kommunikationsverktyg för att höja medarbetarnas engagemang och skapa transparens
  • Förstå skillnaden mellan Outcomes (resultat) och Outputs (aktiviteter) som är en förutsättning för värdedriven målsättning

 Föreläsningen riktar sig i mot dig som tillämpar OKR idag, experimenterar eller funderar på att börja applicera verktyget.

Talare

Erik Schumann, konsult på Avega, har snart 20 års erfarenhet av förbättringsarbete av systemutveckling i olika branscher. Han är en erfaren Lean- och Agil lots som har hjälpt kunder förbättra sin ledtid, output och medarbetarmotivation. Just nu ser han ett skifte, där IT anses mer och mer som en del av kärnverksamheten. Utöver förändringsledare är Erik ICF utbildad coach och certifierad Scaled Agile Framework Program Consultant (SAFe SPC) sedan 2013.

Jimmy Janlén, Agil coach och lärare på Crisp (Stockholm). Förutom coaching håller Jimmy i kurser, skriver böcker, bloggar och spelar in kreativa videofilmer om lean agil utveckling, agilt ledarskap och adaption, storskalig agil utveckling, gruppdynamik och facilitering. Ibland ser han sig själv som “bureaucracy therapist”, ”cultural acupuncture”, ”cross company pollinator” och ”visualization magician”. Jimmy är författaren av boken Visualization Examples som finns att köpa på Amazon och LeanPub.

Emanuel Tunbjer, senior Agil coach och förändringsledare med nästan två decenniers lång erfarenhet av utbildning och coachning i Lean Agil utveckling. Som oberoende konsult har han lett flertal storskaliga Agila transformationer inom en rad olika branscher och sektorer. Med sin erfarenhet inom ledning, strategisk planering, IT och organisationsutveckling i Lean Agil utveckling är han en mycket uppskattad coach och facilitator. Emanuel började sin kärriär samtidigt som det Agila manifestet föddes och brinner sedan dess för att hjälpa organisationer, team och ledare att hitta kreativitet och innovation i ett kontinuerligt värdeflöde. Han är certifierad Scaled Agile Framework Program Consultant (SAFe SPC).


Visa alla event