Snabbintroduktion till SAFe®

Externt event, Frukostseminarium | 23 augusti, 2018

Introduktion till uppskalat agilt arbetssätt utifrån Scaled Agile Framework

Det agila arbetssättet har gått från klarhet till klarhet, speciellt inom system- och produktutveckling. Många organisationer stöter dock på patrull när man vill skala upp det agila arbetssättet mellan team och i en större del av organisationen. Under denna föreläsning får du en kondenserad introduktion till de ramverk som adresserar denna utmaning.

Utmaningen ligger ofta i att de agila metoder man använder på teamnivå blir kontraproduktiva när de används på tex program- och portföljnivå. Utifrån detta har ett antal ramverk utvecklats som adresserar just den utmaningen, till exempel Scaled Agile Framework.

Under den här kondenserade föreläsningen får du en förståelse för varför och hur det agila arbetssättet har utvecklats mot ett mer lean-agilt arbetssätt. Du får också en snabb introduktion till hur uppskalade ramverk i allmänhet, och SAFe i synnerhet, fungerar i både teori och praktik.

Delar av innehållet

  • Skillnaden mellan plandrivet och agilt arbetssätt
  • Den agila resan de senaste 20 åren
  • Utmaningar idag och imorgon
  • Att gå från agila team till en agil organisation
  • Vad är skillnaden mellan ramverken Nexus, LeSS och SAFe?
  • SAFe i ett nötskal
  • Erfarenheter från fältet vid agil transformation

Om kursledaren

Håkan Lövén, konsult på Avega, har över 30 års erfarenhet från IT-branschen, de senaste 20 åren som förändringsledare och utvecklingskonsult. De senaste 10 åren dedicerad lean-agilt arbetssätt, samarbete och ledarskap. Använt SAFe för agil transformation sedan 2015 och certifierad kursledare.

Krav på förkunskaper

Inga.

Välkommen!


Visa alla event