TypeScript

Föreläsningar | 11 mars, 2016

TypeScript

TypeScript är ett typsäkert opensource superset av JavaScript som transpileras till JavaScript.

Lunchen kl. 11.30-12.30 kommer att börja med en kort introduktion för att sedan gå vidare med mer konkreta koncept och implementationer. Vi anpassar ämnet efter publiken.

Välkomna!


Visa alla event