Upplev det agila förhållningssättet i Okaloa Flowlab Workshop

Externt event, Föreläsningar | 8 september, 2017

Upplev det agila förhållningssättet i Okaloa Flowlab Workshop

Agilt är ett förhållningssätt; inte något man installerar. Men hur blir man då agil? Vad behövs för att hela organisationen – inte bara IT – ska börja sin resa mot ett mer agilt förhållningssätt? Hur involverar du både IT och verksamheten, användare och kunder? Hur möjliggör du bättre samarbete både inom och mellan teamen? Hur hjälper du individer, team och hela organisationen att uppnå ett tillstånd där värdet flödar snabbt, där alla jobbar med rätt sak i rätt tid genom att ha rätt diskussioner?

Teorier och rationella förklaringar av agilt förhållningssätt har sina fördelar, men för att verkligen förstå det måste det upplevas.

Deltagare i denna workshop får uppleva det agila förhållningssättet i en trygg miljö där det inte finns misstag, bara lärande. Du kommer att experimentera med hjälp av brädspelsinspirerade simuleringar som speglar verkliga arbetssituationer. Vi börjar med det vanliga scenariot där fokus på resursutnyttjandet, specialistkompetenser och ett kontrollerande ledarskap är det normala. Deltagarna får uppleva vilka hinder som behöver hanteras när man börjar gå mot ett mer agilt arbetssätt och vilka experiment som främjar samarbete, flödeseffektivitet och ett agilt förhållningssätt.

De olika scenarierna kommer att hjälpa dig inte bara förstå skillnaden mellan resurs- och flödeseffektivitet, utan också de fundamentala byggstenarna i modern agilitet. Detta skapar grunderna till diskussion om hur flödestänk skalas upp till organisationsnivån och hur det används för att skapa agila organisationer – inte bara agila IT-avdelningar. Deltagarna kommer att få en ännu djupare insikt i agilitet och hur man hanterar de frågor som ofta uppstår vid införandet av flödestänk.

Denna workshop lägger grunden till de mer avancerade simuleringar som ingår i Okaloa Flowlab ”Enterprise Flow”-workshopen.

Målgrupp

Denna workshop är för alla som praktiserar Lean och agilt i vardagen, oavsett erfarenhetsnivån eller roll. Nybörjare kommer att få en djupare förståelse för flödestänk och de mer erfarna deltagarna kommer att lära sig nya sätt att lära ut och coacha flödestänk.

Facilitator

Patrick Steyaert har grundat Okaloa. Han utbildar och coachar i flödestänk som ett sätt att uppnå agilitet på organisationsnivån. Han är också en av grundarna av Okaloa Flowlab affärssimuleringar, ett verktyg för att uppleva och utbilda i flödestänk. Han vann Brickel Key Award 2015 för utmärkt bidrag till Kanban communityn. Patrick är även en LKU-ackrediterad Kanban-utbildare (AKT) och Kanban Coaching Professional (KCP). Han förekommer ofta som en talare på internationella konferenser.

 

Kontaktuppgifter

Jussi Mäkelä
Epost: jussi.makela@avegagroup.se 


Visa alla event