Varför känner verksamheten att man tappar kontrollen med Agila projekt?

Föreläsningar | 6 september, 2016

Varför känner verksamheten att man tappar kontrollen då IT vill driva projekten Agilt? Går det att hålla ordning och reda?

Datum och tid:

 Tisdag 6 september kl. 16.00-19.00

Plats:

Avega Groups lokaler Grev Turegatan 11A, plan 3
ingång i Sturegallerian mittemot restaurang Tures.

Anmälan:

Via eventbrite >>

Många stora företag har med stor framgång inkluderat agila arbetssätt och principer i sin organisation. Detta har haft betydande effekt på deras ledtider, kundnöjdhet, medarbetarengagemang och produktivitet. Det finns även många dåliga exempel där agilt gick snett och ledde till en försämring.
Vi på Avega ser idag att fler och fler företag är intresserade att lära sig mer om agil utveckling, men undrar vilka åtgärder som krävs för att undvika de stora felen. Mest av allt är de rädda att tappa kontrollen.

Syfte

Kom och lyssna på oss i denna öppna Elevate där vi kommer berätta en del om detta. Baserad på Scaled Agile Framework (SAFe) exemplifierar vi var det finns fördelar att släppa och delegera ansvar och hur man ändå behåller insyn och kontroll. Detta bygger mycket på transparens, kommunikation och mätningar.

I denna Elevate kommer vi att tala om

 • Grunden i Scaled Agile Framework (SAFe)
  -> för att skapa en gemensam plattform för diskussion
 • Agila principer i SAFe och Scrum
  -> och vilka som kan feltolkas för att slippa insyn och ansvar
 • Den agila kravnedbrytningen
  -> vilka roller tar ansvar för vilka resultat
 • Agila mätningar, uppföljningar och insyn i performance
  -> hur ser arbetets verkliga progress ut

The Scaled Agile Framework® (also known as SAFe™) is an interactive knowledge base for implementing agile practices at enterprise scale. Its adoption has resulted in tremendously reduced time-to-market as well as increased productivity and quality. It is now applied in system engineering industries as varied as retail systems, finance, farming machinery, aerospace, telecommunication as well as several other SW industries.

Find SAFe at https://scaledagileframework.com/
SAFe case studies https://scaledagileframework.com/case-studies/

Målgrupp

Detta är ett öppet event som riktar sig till Avegas kunder, anställda och andra intresserad. Den borde vara intressant för dig med ledande befattning eller som intresserad i hur agil utveckling kan gå till i en transparent miljö utan att tapap kontroll.

Föreläsare

Erik Schumann, Lean och Agil Navigator på Avega

Förtäring

Det bjuds på enklare förtäring

Distansdeltagare

Det går att delta vi Skype

Inspelning

Eventet kommer att spelas in för att kunna ses i efterhand.

Kontaktuppgifter

Erik Schumann (erik.schumann@avegagroup.se)
Henrik Ström (Henrik.Strom@avegagroup.se)


Visa alla event