Vi måste få med människorna för att lyckas med Digital Transformation!

Externt event, Föreläsningar | 20 oktober, 2020

Vi måste få med människorna för att lyckas med Digital Transformation!

Om varför vi behöver agera nu och hur vi får med oss människor i det Nya Normala

På bara några månader har samhället gjort ett språng framåt på ca. 3-4 år i den digitala transformationen. Samtidigt misslyckas fortfarande 60 – 80% av all förändring. Det Nya Normala kräver en accelererad digital transformation mot s.k. Business Agility därför att nya moderna affärsmodeller kommer att driva världen efter pandemin. Digital Transformation påverkar hela verksamheten och innebär oftast en kulturtransformation. Det duger inte med att bara överleva, det krävs balans med långsiktig framgång.

Hur säkerställer vi en ökad sannolikhet till framgång och med förkortad ledtid, på ett smidigt och effektivt sätt? Hur bemästrar vi svårigheter och vilka framgångsfaktorer finns? Christian de Loës på Avega håller en interaktiv presentation med praktiska inslag, baserat på kundcase om transformation och förändring, och välkomnar alla som har intresse och vill lära sig mer om detta.

Följande punkter berörs:

– Digitala transformationens påverkan på individer och hela organisationen

– Hur man inspirerar och är tydlig för att skapa engagemang

– Hur man implementerar strategin på ett innovativt och agilt sätt, för att accelerera kulturtransformation

– Hur man följer upp och mäter kulturtransformationen, baserat på oberoende Best Practice

– Fallgropar och hörnstenar för framgångsrik transformation, digital eller ej

 Målgrupp

Alla som håller på med eller är intresserade av verksamhets- och IT transformation, digital sådan eller ej, i roller som CDO; CIO; CFO/ekonomichef, annan medlem i ledningsgrupp, VD, beställare, transformationsansvarig, programchefer, projektledare, ansvarig för förändringsledning, arkitekter, PMO chef eller liknande.

Upplägg – på plats eller digitalt

Presentationen hålls under ca 60 min och därefter ca 20 min för frågor, vi slutar senast 18.30, åtföljt av mingel. Om man vill fördjupa sig mer än vad tiden räcker till kan man efteråt vända sig till Christian för vidare dialog. Presentationen kommer att spelas in, inklusive frågestunden.

Vi kommer att tillhandahålla 10 platser i lokal anpassad för 40 personer. Det kommer även att gå bra att ansluta online på distans. Instruktioner med länk hur du ansluter och kommunicerar frågor kommer per mail innan eventet. Vi kommer att tillhandahålla verktyg för att skicka in frågor så att även personer på distans har möjlighet att inkomma med frågor.

Talare
Christian de Loës är managementkonsult och interimschef på Avega. Han har över 30 års praktisk internationell erfarenhet av att initiera, utveckla och att leda förändringsresor som oftast inbegriper verksamhets- och IT transformation av organisation, processer och arbetssätt samt IT, i roller som programledare, förändringsledare, projektledare, PMO chef, rådgivare och managementkonsult.


Visa alla event