Kommuniké från Avega Groups årsstämma 2017

Avega Group AB (publ) höll den 2 maj 2017 kl. 15.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut.  Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för…

Läs mer

Finansiella nyheter

Se alla

Rapporter

Se alla

Finansiell kalender

  • Delårsrapport jan-jun: 22 aug 2017
  • Delårsrapport jan-sept: 26 okt 2017
  • Bokslutskommuniké 2017: 14 feb 2018
  • Delårsrapport jan-mar: 2 maj 2018
  • Årsstämma 2018

Se alla

Prenumerera