Avega Groups valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

Avega Groups riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 2 maj 2017 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens ordförande gavs i uppdrag att uppmana de fyra röstmässigt…

Läs mer

Finansiella nyheter

Se alla

Rapporter

Se alla

Finansiell kalender

  • Delårsrapport jan-sept: 26 okt 2017
  • Bokslutskommuniké 2017: 14 feb 2018
  • Delårsrapport jan-mar: 2 maj 2018
  • Årsstämma 2018

Se alla

Prenumerera