Förändring av antalet aktier, röster och aktiekapital i Avega Group

Antalet röster och aktier av serie B i Avega Group AB har förändrats till följd av utnyttjande av 220 000 teckningsoptioner som emitterats inom ramen för det incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare…

Läs mer

Finansiella nyheter

Se alla

Rapporter

Se alla

Finansiell kalender

  • Delårsrapport jan-jun: 22 aug 2017
  • Delårsrapport jan-sept: 26 okt 2017
  • Bokslutskommuniké 2017: 14 feb 2018
  • Delårsrapport jan-mar: 2 maj 2018
  • Årsstämma 2018

Se alla

Prenumerera