Delårsrapport jan–sept 2017 – Fortsatt tillväxt och resultatförbättring

Även det tredje kvartalet 2017 bjöd på ett mycket gott utfall, med en tillväxt om drygt 10 procent och en rörelsemarginal om 9,6 procent, vilket är en förbättring jämfört med motsvarande period…

Läs mer

Finansiella nyheter

Se alla

Rapporter

Se alla

Finansiell kalender

  • Delårsrapport jan-sept: 26 okt 2017
  • Bokslutskommuniké 2017: 14 feb 2018
  • Delårsrapport jan-mar: 2 maj 2018
  • Årsstämma 2018

Se alla

Prenumerera