Axstores – Nyckelroller i implementation av Oracle-lösning

Detaljhandel | Peter Johansson

Axstores – Nyckelroller i implementation av Oracle-lösning

Axstores upplevde att de befintliga systemen blivit föråldrade och kom till slutsatsen att koncernen behövde en systemlösning som är lättare att driva och förvalta samt ger bättre stöd åt verksamheten. I syfte att höja konkurrenskraften i affärsprocesserna samt öka stabiliteten inom drift och förvaltning implementerade Axstores därför ett affärssystem från Oracle.

För detta ändamål tog man hjälp av en internationell integrationspartner som specialiserat sig på implementering av just Oracles ERP för detaljhandeln. Axstores hade samtidigt behov av att förstärka sin egen beställar- och leveransorganisation och gav därför Avega Group förtroendet att bemanna flera centrala roller, bland annat som projektledare för huvudprojektet inom implementationen.

Utmaning

Axstores går från ett gammalt affärssystem, anpassat för sina processer, till ett standardsystem. Merparten av kärnprocesserna förändras i och med införandet av det nya affärssystemet och programmet har därmed stor påverkan på kundens hela verksamhet, även inom centrala funktioner såsom inköp, logistik och ekonomi. Detta ställer nya krav på samarbete mellan IT och verksamhet som ska dela många arbetsströmmar inom programmet, till exempel test, utbildning och processdokumentation. I synnerhet IT-avdelningen står inför en stor förändring – både vad gäller krav på ny kompetens, förbättrad struktur och processer – för att i framtiden kunna driva och förvalta de nya systemen samt ge det stöd som verksamheten förväntar sig. Under programmets gång har kedjorna Åhléns och Kicks separerats när det gäller centrala processer och organisation, vilket lett till att programmet fått två separata kravställare att leverera till.

Resultat

Genom att anlita Avega Group i nyckelroller inom såväl teknisk leverans som beställning och styrning av externa leverantörer och integrationspartner har Axstores förstärkt sin kompetens och leveransförmåga i detta organisationsövergripande projekt. Avega Groups djupa expertis inom Oracle Retail och långa erfarenhet från den här typen av implementationer har hjälpt Axstores att kunna leverera ett både komplext och utmanande program och därmed skapa den konkurrensfördel som verksamheten behöver. Avega Group har även underlättat för kundens IT-organisation när det gäller att anpassa sig till förändringarna genom att bemanna ledande roller i etableringen av den nya förvaltningsorganisationen.

PDF Kundcase Axstores


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen