Bankkoncern – Effektivt nyttjande av offshore-resurser

Bank/finans/försäkring | Fredrik Ring

Effektivt nyttjande av offshore-resurser

Projektet är ett framgångsrikt exempel på nyttjande av en onshore/offshore-modell där all underhållsverksamhet och en betydande del av utveckling och release hanteras offshore.

Uppdrag

En kund inom banksektorn har ökat sina likviditetspremiekostnader betydligt sedan finanskrisen tog sin början 2009. Dessutom har tillsynsmyndigheter och ratinginstitut infört hårdare krav när det gäller finansiering och likviditetsrisker. Lägre aptit när det gäller likviditetsrisk innebär också att det är nödvändigt att hålla större likviditetsbuffertar, som skyddar banken mot eventuella likviditetskriser.
Projektet omfattade att designa, bygga och implementera en lösning för mycket avancerad beräkning av premiekostnader och därtill hörande nyckeltal/parametrar som skulle integrera med boknings- och rapporteringslösning inom finansverksamheten samt med andra bankområden för att utvärdera kunderbjudanden. Lösningen implementerades i en Oraclemiljö för att klara kundens hårda krav på prestanda, säkerhet och skalbarhet. Avega Group deltog i projektet som teknisk arkitekt inom ett flertal områden och agerade som beställarrepresentant ”on site” mot kundens valda utvecklingspartners offshore-team inom flera affärsområden.

Utmaning

Vid projektets början drevs likviditetspremielösningarna av lokala resurser. I syfte att minska IT- driftskostnader skiftade kunden så småningom till leverans enligt onshore/offshore-modell. Denna modell innebar risker i form av bland annat kulturskillnader och arbetssätt som kunde gett effekter på samarbetet mellan kund och leverantör. En viktig del i projektet var att etablera en daglig verksamhetsmodell med tydliga roller och ansvarsområden för projektmedlemmarna.

Resultat

Projektet är ett framgångsrikt exempel på nyttjande av en onshore/offshore-modell där all underhållsverksamhet och en betydande del av utveckling och release hanteras offshore.Idag används systemet för avancerad beräkning av premiekostnader inom kundens alla huvudsakliga affärsområden. Lösningen är även kopplad till kundens globala finansiella rapporteringslösning. Genom sin djupa tekniska specialistkompetens inom utveckling i Oraclemiljö, kombinerat med gedigen erfarenhet av att arbeta med onshore/offshore-modeller, har Avega Group bidragit till ett effektivt nyttjande av kundens offshore-resurser.

Bransch: Bank
Affärsprocesser/områden: Oracle Development
Roll: Teknisk arkitekt och Offshoring Coordination Lead


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen