Byggbolag – Projektledning vid implementation av Fusion Applications

Tillverkande industri | Peter Johansson

Projektledning vid implementation av Fusion Applications

Avega Group bidrar på ett konstruktivt sätt till ett bättre samarbete mellan de två systemintegratörerna och tydliggör kundens kravställningar.

Uppdrag

En kund inom byggindustrin arbetar sedan 15 år i ett ERP-system från Oracle. Systemet har under årens lopp förändrats med ett stort antal specialanpassningar, vilket gjort det dyrt att förvalta. Kunden är nu mogen för en helt ny lösning baserad på Fusion Applications – ett helt nytt affärssystem på marknaden. Projektet är en av de första riktigt stora implementationerna av Fusion Applications i världen. Implementering genomförs parallellt i Sverige och Finland med olika globala systemintegratörer i respektive land. Avega Group har uppdraget som projektledare för arbetet i portföljen IT Delivery, där delarna Teknisk Infrastruktur, Förvaltningsetablering och Solution Centre (utvecklingsarbete offshore) ingår.

Utmaning

Att implementera en helt ny produkt för med sig olika typer av utmaningar, såväl tekniskt som kopplat till tillgång på kvalificerad specialistkompetens med tidigare erfarenhet av lösningen. En viktig uppgift för Avega Group är att fungera som beställare gentemot mjukvaruleverantörens utvecklingsavdelning och koordinera arbetet med programmet. Avega Group ansvarar även för att verifiera den tekniska plattformen före produktionssättning, till exempel i form av Back Up, Disaster Recovery och prestandatester.

Resultat

Avega Group bidrar på ett konstruktivt sätt till ett bättre samarbete mellan de två systemintegratörerna och tydliggör kundens kravställningar. Man deltar även i upphandlingar för att optimera kostnader på kort och på lång sikt. Avega Groups tidigare erfarenheter av kundens verksamhet, tillsammans med specialistkunskaper inom som Oracles affärssystem bidrar till att projektet kan genomföras med god kvalitet.

Bransch: Byggindustrin
Affärsprocesser/områden: Oracle ERP (Fusion Applications, E-Business Suite)
Avega Groups roll: Projektledare, Teknisk Arkitektur


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen