Detaljhandel – Projektledning vid införande av nytt affärssystem

Detaljhandel | Peter Johansson

Projektledning vid införande av nytt affärssystem

Då kunden hade ett behov av att stärka sin beställarkompetens kopplat till att genomföra projekt som berör hela organisationen, fungerar Avega Group som en ledare och ett bollplank i många frågor.

Uppdrag

En kund inom detaljhandeln har en mestadels egenutvecklad systemflora som visat sig svår att driva och förvalta. Den ger inte heller önskat stöd åt verksamheten. I syfte höja konkurrenskraften i affärsprocesserna samt öka stabiliteten inom drift och förvaltning genomför kunden nu en implementering av detaljhandelslösning från Oracle. För detta ändamål har man tagit hjälp av en internationell integrationspartner som specialiserar sig på implementering av just Oracles ERP för detaljhandeln. Kunden behöver dock förstärka sin egen beställarorganisation och har därför gett Avega Group förtroendet att bemanna flera centrala roller, bland annat som huvudprojektledare för implementationen.

Utmaning

Kunden går från ett egenbyggt affärssystem, anpassat för dess processer, till ett standardsystem. Merparten av kärnprocesserna förändras i och med införandet av det nya affärssystemet. Programmet har därmed stor påverkan på kundens hela verksamhet, även inom centrala stödfunktioner såsom centrallager/logistik och ekonomi. Detta ställer nya krav på samarbete mellan IT och verksamhet som ska dela många arbetsströmmar, till exempel test, utbildning och processdokumentation. I synnerhet IT-avdelningen står inför en stor förändring – både vad gäller krav på ny kompetens, förbättrad struktur och processer – för att i en framtid kunna driva och förvalta de nya systemen samt ge det stöd som verksamheten förväntar sig. Under programmets gång har kundens kedjor separerats när det gäller centrala processer och organisation, vilket lett till att programmet fått två separata kravställare att leverera mot.

Resultat

Då kunden hade ett behov av att stärka sin beställarkompetens kopplat till att genomföra projekt som berör hela organisationen, fungerar Avega Group som en ledare och ett bollplank i många frågor. Avega Groups djupa expertis inom Oracle Retail och långa erfarenhet från genomföranden av den här typen av program underlättar för kundens organisation när det gäller att anpassa sig till denna stora förändring samt öka effektiviteten i processerna.

Bransch: Detaljhandel
Affärsprocesser/områden: Supply Chain/Oracle Retail
Roll: Huvudprojektledare implementation

PDF kundcase oracle


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen