Detaljhandelsföretag – Projektledning vid införande av Tullfritt lager

Detaljhandel | Peter Johansson

Projektledning vid införande av Tullfritt lager

Avega Groups tidigare erfarenheter av kundens verksamhet, tillsammans med specialistkunskaper inom såväl logistikprocesser som Oracles affärssystem, bidrog till att projektet kunde genomföras med bibehållen kvalitet i det löpande arbetet.

Uppdrag

En detaljhandelskedja köper sina varor från länder utanför EU och förtullar in i Sverige, för att sedan transportera dem vidare till butiker i Sverige, Norge och Finland. Eftersom Norge inte är en del av EU hade varorna till de norska butikerna hittills behövt förtullas ytterligare en gång. För att skapa en effektivare förtullningsprocess valde företaget att implementera lösningen Tullfritt lager, som innebär att varorna förtullas då de förs till butik i respektive land, istället för vid svenska gränsen. Som projektledare för införandet anlitades Avega Group.

Utmaning

Introduktionen av Tullfritt lager påverkade företagets hela logistikflöde. Såväl speditions- och importfunktionerna som lagerhållningen fick förändrade rutiner. Företaget valde att integrera med en tredje part, som speglade oförtullade lagersaldon samt agerade mellanhand med Tullverket. Alla in- och uttag av varor till och från Tullfritt lager skulle därför behöva registreras och godkännas av mellanhanden. Det var avgörande att detta kunde ske i realtid för att inte påverka varuflödet till butikerna. Kunden hanterar ett stort importflöde på en relativt liten speditionsavdelning. Att genomföra projektet Tullfritt lager parallellt med ordinarie arbetsuppgifter skulle kunna försätta personalen i en mycket pressad situation.

Resultat

Avega Groups tidigare erfarenheter av kundens verksamhet, tillsammans med specialistkunskaper inom såväl logistikprocesser som Oracles affärssystem, bidrog till att projektet kunde genomföras med bibehållen kvalitet i det löpande arbetet. Avega Group projektledde även den systemintegratör kunden anlitat för att driva förvaltningen av Oracles affärssystem. Systemintegratörens offshoring-team baserat i Indien utökades för att genomföra utvecklingen och integrationerna på Oracle-sidan. För kunden innebär den nya lösningen med Tullfritt lager en årlig besparing värd miljonbelopp. Förutom att dubbelförtullningen försvinner, förbättras likviditeten då förtullningen senareläggs i processen. Investeringen återbetalar sig därmed på kort tid.

Bransch: Detaljhandel
Affärsprocesser/områden: Supply Chain/Oracle Retail
Roll: Projektledare Supply Chain Management


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen