Ericsson – Ökad effektivitet med flödestänk, Lean och Agile

IT, telekom, media | Peter Johansson

Ericsson – Ökad effektivitet med flödestänk, Lean och Agile

Den snabba ökningen av antalet smartphones och surfplattor gör att Ericssons mobila kommunikationsnät behöver utvecklas allt snabbare. För att möta detta behov har Avega Group hjälpt Ericsson att effektivisera sin produktutveckling. Resultatet har blivit en flödeseffektiv organisation som levererar högre kvalitet på kortare tid samtidigt som motivationen hos medarbetarna har ökat.

Ericsson hade påbörjat en transformation från traditionell produktutveckling till en produktutveckling baserad på Lean och Agile. Stora framsteg hade gjorts med metoder som Scrum och Kanban samt verktyg som visuell styrning. För att öka effektiviteten och kundvärdet ytterligare önskade Ericsson stöd att ändra fokus inom organisationen från resurseffektivitet till flödeseffektivitet. Avega Group anlitades för att utbilda, inspirera och coacha ledare och team inom Ericsson i flödestänkande.

Samsyn viktig framgångsfaktor

För att lyckas med transformationen till Lean och Agile behövde Ericsson skapa en stark samsyn i organisationen kring den nya riktningen. Avega Group coachade och agerade katalysator för Ericsson i den nödvändiga mentala omställningen som krävs till att utgå från den bakomliggande filosofin inom Lean och Agile snarare än metoder och verktyg. Avega Group hjälpte också Ericsson att nå en djupare förståelse och samstämmighet kring hur dessa produktutvecklingsprocesser fungerar genom att visualisera och synliggöra dem.

Ökad effektivitet och en kultur som främjar innovation

Genom att förflytta fokus från resurseffektivitet till flödeseffektivitet och aktivt har arbetat med metoder och verktyg inom Lean och Agile har Ericsson kunnat leverera en produkt med högre kvalitet, på kortare tid samtidigt som motivationen hos medarbetarna har ökat. Idag lägger Ericsson till exempel mindre energi på att hålla medarbetare fullt sysselsatta, för att istället koncentrera verksamheten på att leverera kundvärde med minsta möjliga dröjsmål. Idag har Ericsson en kultur som främjar kontinuerlig innovation och ständiga processförbättringar.

PDF Kundcase Ericsson


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen