Folksam – Förbättrad skadereglering genom Halo

Bank/finans/försäkring | David Grudén

Förbättrad skadereglering genom Halo

Den första uppgiften för Avega Group blev att strategiskt strukturera om planeringen och organisationsstrukturen, upprätta nya forum för beslutsplanering samt synliggöra roller och ansvar.

Uppdraget

Med start hösten 2009 genomgår Folksam ett koncernstrategiskt verksamhetsdrivet program med syfte att förändra och förbättra skaderegleringen inom Folksam. Bakom förändringarna ligger bland annat Folksams övergripande ambition att stärka sitt varumärke bland kunderna. Det uttalade målet med insatsen är att Folksams kunder ska möta branschens bästa skadereglering. Skadereglering spelar en avgörande roll eftersom det är då kunden ser vad försäkringen levererar. Inom ramen för detta strategiska program, kallat Halo, byggs ny funktionalitet som inte tidigare funnits. Halo innefattar implementation av ett nytt ärendehanteringssystem (BPM), uppbyggnad av en ny integrationsplattform samt en ny plattform för elektronisk dokumenthantering, med andra ord en helt ny Enterprisearkitektur. Hela skaderegleringsverksamheten som idag har ca 700 anställda kommer på sikt att använda det nya stödet, pilot är Sakskadeverksamheten (hem/villa/fritidshus).

Utmaningen

Avega Group leder Halo-programmet sedan sommaren 2010. Rollen handlar framför allt om att tillsammans med Skadeledningen planera förändringsarbetet på uppdrag av koncernledningen samt att hålla ihop alla projekt i en övergripande plan och inom programmets budget. Den första uppgiften för Avega Group blev att strategiskt strukturera om planeringen och organisationsstrukturen, upprätta nya forum för beslutsplanering samt synliggöra roller och ansvar. Vidare såg man behovet av att skapa attraktionskraft till förändringen inom och utanför programmet – utan att tänja på tidsramar med förväntade leveranser. En större utmaning i uppdraget har varit att driva ett globalt strategiskt program i en lokalt driven organisation.

Resultatet

Med ett mycket professionellt team inom programmet och stöd från koncernledningen, blev en första pilot tagen i drift under hösten 2010. Under början av 2011 sker successiv utrullning inom skaderegleringsverksamheten. Den främsta framgångsfaktorn i detta projekt är det nära och iterativa
arbetet med verksamheten gällande de lösningar som tagits fram för skaderegleringen. På längre sikt är målet att nyttja detta nya stöd även i andra delar av organisationen inom Folksam. På så sätt kan föråldrade och dyra system bytas ut till förmån för effektivare arbetsprocesser i verksamheten. Avega Group har även här tagit fram förslag på strategi för denna fas tillsammans med uppdragsgivarna inom koncernledningen. Resultatet är att såväl handläggarna som kunderna på sikt får ett användarvänligt gränssnitt på webben i ett och samma system. Detta stöder Folksams strategi att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och ett modernt försäkringsbolag.

 

”Målbilden är att alla handläggare ska ha ett gemensamt system med ett enkelt användargränssnitt. Detta ska skapa medarbetar- och kundnöjdhet med fokus på att vara en bättre och modernare arbetsgivare med branschens nöjdaste kunder. Det ska vara ett rationellt och optimalt stöd för att stödja vår affär” AnnKristine Wuopio-Mogestedt, Central Skadechef på Folksam. 


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen