ICA – Effektivare arbetssätt och IT-stöd för ökad kvalitet

Detaljhandel | Peter Johansson

ICA – Effektivare arbetssätt och IT-stöd för ökad kvalitet

ICA Sverige genomgick ett utvecklingsprojekt med syftet att ytterligare höja kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Förutom att skapa ett bättre applikationsstöd omfattade arbetet även att se över verksamhets- och IT-processerna så att dessa tillsammans skulle stödja verksamhetens mål på ett bättre sätt. Avega Group fick förtroendet att medverka i detta arbete som projektledare med särskild kompetens inom förändringsledning och agil utveckling samt att leda, driva och koordinera höstens genomförande.

Utmaning

Utmaningen låg i kombinationen av hög komplexitet och stark tidspress; leverans av en delvis ny systemlösning skedde parallellt med arbetet att förbättra arbetssättet inom organisationen. De nya verksamhets- och IT-processerna behövde samordnas för att tillsammans skapa en effektiv helhetsprocess. Förutom att säkerställa att den tekniska lösningen skulle stödja verksamhetens behov var det viktigt att den skulle fungera på ett effektivt och högkvalitativt sätt inom alla organisatoriska delar. En av Avega Groups uppgifter som projektledare var att tillsammans med verksamheten konkretisera och prioritera behov och krav för att därefter skapa förutsättningar för verksamhet och IT att tillsammans utveckla arbetssättet och IT-stödet på ett effektivt sätt.

Resultat

Projektet levererades i tid, enligt utsatta kvalitetskrav och under budget. Som resultat av effektiviseringen kunde prognos- och budgetprocessen slutföras enligt utsatt tidplan och budget samt med hög kvalitet. Bland annat genom Avega Groups projektledning och nära samverkan med såväl verksamhets- som IT-sidan samt en tydlig och tät kommunikation, har arbetet resulterat i ett effektivare arbetssätt samt ökad förståelse för olika organisatoriska enheters kompetens och arbete. Detta har i sin tur resulterat i ökad trivsel. Tillsammans med de tydliga processer som etablerats under arbetets gång finns nu goda förutsättningar för ett effektivt samarbete mellan verksamhets- och IT-sidan. Dessa förbättringar utgör en stabil grund inför ICAs fortsatta satsningar.

PDF Kundcase ICA

 


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen