SVT – Ny teknik, arkitektur och arbetssätt lyfte svt.se

Offentlig sektor | Maria-Therese Skantz

Ny teknik, arkitektur och arbetssätt lyfte svt.se

SVT behövde göra om svt.se samt underliggande system för att skapa en tydligare sida som är enklare att uppdatera och utveckla. Med ny struktur, teknik, arkitektur och arbetssätt kan SVT nu testa och lansera förändringar, nya tjänster och idéer med avsevärt kortare ledtider och högre flexibilitet. Dessutom är sidan innehållsmässigt tydligare och lättare att använda.

SVT är ett public service-företag och det TV-bolag som har högst förtroende hos svenska folket. De gör program för alla åldrar och alla intressen och är självständiga i förhållande till kommersiella och andra intressen.

Otydlig information och system med många begränsningar

Startsidan på svt.se var otydlig. Bland annat var det svårt att avgöra vad som var nyheter respektive TV-program. Det befintliga systemet för publicering av innehåll på webben, Content Management System (CMS), var dessutom svårt att uppdatera och hade många begränsningar.  SVT behövde både skapa bättre struktur på sidan och byta till moderna, effektivare och mer flexibla bakomliggande system.

Arkitektur och systemutveckling med Java gav en flexibel lösning

Avega Group bidrog i ett team som bröt isär den enorma applikation som CMS:et blivit till flera, mindre, moderna, högpresterande, skalbara och fristående tjänster. Projektet var ett pilotprojekt för att implementera en micro services-arkitektur där även front- och back-end separerades för att kunna utvecklas och driftsättas oberoende av varandra. Teamet introducerade även “reactive programming” som programmeringsstil för att väsentligt förenkla och snabba upp lösningen.

Tydligare startsida och modern teknik

I nära samarbete med verksamheten, designers och specialister inom användargränssnitt skapades och testades nya funktioner och idéer nästan dagligen. Resultatet blev en ny svt.se med tydligare fokus på TV-innehåll, byggd på ett stabilt, högpresterande API som är skalbart, modernt och hållbart i många år framöver.

Skiftet till modern teknik, arkitektur och arbetssätt har påverkat hela SVTs avdelning för digitala tjänster positivt, inte minst för att det blir lättare att rekrytera kompetenta medarbetare som vill jobba med de nyaste teknikerna.

 

Leverans: Systemarkitektur och systemutveckling
Avega Groups roll: Senior Developer
Teknik: Java 8, RxJava, Spring Boot, Reactive streams, REST, Docker, Heroku, Gradle, Continuous Delivery, Lean UX


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen