Nordea – Ny systemlösning för förbättrad rådgivning

Bank/finans/försäkring | David Grudén

Ny systemlösning för förbättrad rådgivning

Avega Group var drivande i införandet av Clean code, Agile- och Lean-principer samt parprogrammering och testdriven utveckling i projektet.

Uppdrag

Verksamheten inom Nordea Private Banking består bland annat av analyser och rådgivning till kunder med stor förmögenhet angående placering för bästa spridning över olika tillgångsslag, regioner och sektorer samt att optimera förhållandet mellan avkastning och risk. Avega Group deltog i projektet att bygga ett helt nytt system för att stödja dessa tjänster. Systemet byggdes på en modern teknisk plattform för att skapa en användarvänlig och robust lösning som går att bygga vidare på i framtiden. Målen med projektet var att kunna öka antalet analyser av denna typ samt att skapa framgångrik off-shoring genom distribuerat team. Avega Groups roll var att leda ett team av utvecklare fördelade mellan Sverige och Indien i samarbete med projektledare, produktägare och testare i Danmark. Man skulle även bistå med teknisk expertis inom frontend-utveckling samt säkra en effektiv systemutvecklingsprocess i projektet.

Utmaning

För att klara de snäva tidsramarna och leverera förväntat slutresultat med hög kodkvalitet genom hela projektet var det angeläget att effektivisera systemutvecklingsprocessen utan att tumma på kvaliteten i leveranserna. Avega Group var drivande i införandet av Clean code, Agile- och Lean-principer samt parprogrammering och testdriven utveckling i projektet. Systemet utvecklades i nära samarbete med slut­användaren för att skapa en applikation som var enkel och logisk att använda men ändå avancerad nog att möta de krav som ställdes på den. Avega Groups specialistkompetens inom systemutveckling var avgörande för leveransen. En utmaning i projektet var spridningen inom utvecklingsteamet, dels mellan olika länder och tidzoner, men även i graden av teknisk erfarenhet. Uppdraget var helt beroende av att man lyckades skapa en lagkänsla där alla inblandade hade samma synsätt, kunde se helheten och strävade mot samma mål, trots geografiska, kulturella och språkliga skillnader.

Resultat

När det nya systemet togs i drift kunde ledtiden för att genomföra en analys av detta slag förkortas till en femtedel. Det gav även en högre tillförlitlighet i råd och rekommendationer. Genom coachning och kunskapsöverföring bidrog Avega Group till att säkra leveransen och att medarbetarna utvecklades i sina respektive roller. Projektet visade att off-shoring med ett distribuerat team kan fungera framgångsrikt under ett drivande och engagerat ledarskap.

PDF Kundcase Nordea


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen