Ny arbetsstruktur gav ökad kapacitet

Bank/finans/försäkring | Peter Johansson

Ny arbetsstruktur gav ökad kapacitet

När en ledande nischbank behövde öka produktiviteten och kapaciteten inom sin kvalitets- och testavdelning tog Avega Group fram en ny arbetsstruktur inom avdelningen som möjliggjorde självständigt och effektivt arbete. Resultatet blev att den sammanlagda arbetskapaciteten ökade med 35 procent samtidigt som tillfredsställelsen och balansen inom personalgruppen ökade.

Banken hade stora utmaningar med resursoptimering inom sin interna kvalitets- och testavdelning. Medarbetarna upplevde att de sällan räckte till och att de oftast inte kunde möta deadlines trots kreativ resursplanering och mycket övertid. Detta ledde i sin tur till låg tillfredsställelse inom arbetsgruppen.

Analys synliggjorde konflikter och avvikelser från målet

Avega Group fick förtroendet att hjälpa kunden att få ihop gruppen och öka deras produktivitet och kapacitet. Avega utförde en oberoende analys som synliggöra strukturella konflikter och avvikelser i relation till avdelningens mål. Utifrån analysen skapades, tillsammans med avdelningens medarbetare, en ny arbetsstruktur som skapade förutsättningar för självständigt och effektivt arbete. Samtidigt arbetade Avega Group med att få ihop gruppen och skapa en bra och positiv arbetsmiljö.

Ökad arbetskapacitet och högre tillfredsställelse inom arbetsgruppen

Avega arbetade med gruppen i cirka tre månader. Resultatet blev att arbetskapaciteten ökade med 35 procent. Dessutom ökade tillfredsställelsen och balansen inom personalgruppen.


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen