SAP-arkitektur

Tillverkande industri | Peter Johansson

SAP-arkitektur

Många företag utvärderar hur SAP passar in i en tjänsteorienterad arkitektur och som en del i ett större IT-landskap. En viktig utgångspunkt är ofta hur SAP-lösningarna ska hantera snabba förändringar baserat på verksamhetens krav.

En kund inom tillverkande industri stod inför ett stort antal övergripande frågor och vände sig till Avega Group för strategisk rådgivning och stöd runt SAP-arkitektur. Kundens startpunkt var en heterogen IT-miljö, huvudsakligen med egenutvecklade applikationer. I detta perspektiv ställdes man inför ett antal kritiska frågor:

  • Hur tar man IT-landskapet från 70 % egenutveckling och 30 % standardapplikationer till det motsatta förhållandet?
  • Hur passar SAP in i en modern tjänsteorienterad arkitektur, samt vilket stöd och lämpliga verktyg finns i SAPs plattform?
  • Hur bör/kan plattformarna Microsoft, IBM och SAP samexistera? Vad är lämpligt att använda till vad?
  • Hur passar SAP in i befintligt Enterprise Architecture (EA) ramverk?
  • Hur passar SAPs informationsmodeller in i befintliga informationsmodeller och hur planerar man framåt?
  • Hur ser best practices ut kring utveckling generellt, samt ABAP- och Javautveckling på SAPs plattform specifikt?
  • Vad är viktigt att tänka på och förbereda inför en större SAP-utrullning ur en arkitektur synvinkel?

I detta uppdrag agerade Avega Group strategisk rådgivare kring SAPs arkitektur, plattform, ramverk och arbetade med arkitekturfrågor på olika nivåer som en del av kundens Enterprise Architecture team.

En röd tråd genom hela uppdraget vara att definiera hur SAP-plattformen över en längre period kan samexistera med andra plattformar och befintliga applikationer på bästa möjliga sätt samt hur man stödjer snabba marknads- och verksamhetsförändringar via en genomtänkt arkitektur som även är förvaltningsbar.

PDF Kundcase


Visa alla kundcase

Senaste kundcasen